maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regeringen vill se mer jobb för att återställa våtmarker

Regeringen har bestämt att det är prioriterad miljöpolitik att återställa våtmarker. Nu satsas miljarder och regelverken ska förenklas.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article 3,7 nya miljarder för att återställa våtmarker i regeringens budget fram till 2030. Foto: Ryno Quantz

"Att återväta våtmarkerna är viktigt för att värna den biologiska mångfalden, minska utsläppen och för att anpassa vårt samhälle till klimatförändringarna", skriver regeringen i ett meddelande.

Regeringen har meddelat att man satsar 3,7 miljarder kronor till år 2030 på att öka takten, men vill också förenkla och effektivisera tillståndsprocesserna och ta bort andra administrativa hinder för att det ska bli enklare för markägarna att återväta sina våtmarker.

Regeringen meddelar också att återvätning av våtmarker är ett av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris prioriterade områden då det anses ge stor miljönytta, är bra för klimatet, vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden. Med mera. Men det finns juriska hinder som stör.

– Regeringen har gjort en kraftfull satsning på det långsiktiga arbetet med återvätning av våtmarker på runt 3,7 miljarder kronor fram till 2030. Nu utreder vi hur byråkratiska hinder kan tas bort, samtidigt som vi tillgodoser intressen inom till exempel jord- och skogsbruket. De markägare som vill återväta sina våtmarker ska inte hindras av stel byråkrati, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Naturvårdsverket har tillsammans med Statens jordbruksverk och Havs- och vattenmyndigheten fått i uppdrag att göra en översyn av hur regelverket kan utvecklas utan att det påverkar jordbruksmark negativt. Myndigheterna ska bland annat undersöka om det finns behov av att ändra reglerna för att ompröva och återkalla tillstånd till markavvattning, där det inte finns andra motstående intressen som till exempel produktiv jord- eller skogsbruksmark.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer