maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Klart för bygge av 18 mil kraftledning till Finland

Regeringen har beviljat Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession för ledningen Aurora Line, som ska löpa från Messaure i Jokkmokks kommun till finska gränsen. Syftet med ledningen är att öka nätkapaciteten för norra Sverige och möjliggöra en tryggare elförsörjning genom ökad import- och exportkapacitet mellan Sverige och Finland.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Ledningen ingår i investeringsprogrammet Fossilfritt övre Norrland och är en del i den gröna industriomställningen i norr. Foto: Tomas Ärlemo/Svenska Kraftnät/Pressbild

– Den nya elledningen kommer att medföra stor nytta för Sverige och Norden, men framför allt stärka elnätskapaciteten i norra Sverige. Ledningen stärker försörjningstryggheten samtidigt som industrier kan tilldelas mer elkapacitet. Dessutom innebär ledningen möjlighet till minskad klimatpåverkan, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Den planerade elledningen kommer att gå genom bitvis känsliga naturmiljöer och områden av stor betydelse för rennäringen. Beslutet har därför förenats med villkor för hur verksamheten ska bedrivas. Svenska kraftnät har också gjort ett stort antal åtaganden om hänsyn till olika motstående intressen.

EU-kommissionen har utsett Aurora Line som ett projekt av gemensamt intresse (Project of Common Interest, PCI), vilket innebär att projektet har en prioriterad status och en särskilt viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden. Ledningen skapar även goda förutsättningar för elproducenter och för nya investeringar i elproduktion.

Regeringens beslut att ge projektet koncession innebär att den svenska delen av den 38 mil långa (18 mil på svenska sidan) 400 kV ledningen kan börja byggas i oktober.

Sverige och Finland behöver mer el och bättre kapacitet för att kunna transportera el mellan våra länder. Det här blir den tredje växelströmsförbindelsen mellan Sverige och Finland.

– Den nya ledningen kommer öka elhandelskapaciteten med 40 till 45 procent. Det handlar om 2000 MW i båda riktningarna. Den kommer bidra till att utjämna elpriserna mellan Finland och övriga Norden. Den minskar också beroendet av fossil elproduktion, säger Ida Wallentin, projektledare på Svenska Kraftnät.

Ledningen ingår i investeringsprogrammet Fossilfritt övre Norrland och är en del i den gröna industriomställningen i norr.

-Det är många år sedan vi byggde en ledning av den här storleken i de nordligaste delarna av Sverige. Aurora Line är klassat som ett projekt av gemensamt intresse för EU och vi har ett väldigt bra samarbete med det finska stamnätsbolaget Fingrid och med EU. Så det är inte bara vi som är glada idag, säger Per Eckemark divisionschef Nät på Svenska kraftnät.

År 2025 ska ledningen tas i drift.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer