maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Här är infrajobben 2024-2026

Regeringen har idag gett klartecken till byggstart för tio större infrastrukturprojekt under 2024-2026, däribland E20 Götene Mariestad, farleden i Göteborgs hamn och E45 Rengsjön-Älvros. Blekinge kustbana och E10 Kiruna-Kauppinen ska förberedas för byggstart 2027-2029.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Regeringen har idag gett klartecken till tio projekt att byggstartas 2024-2026. Foto: Shutterstock

Trafikverket har på regeringens uppdrag föreslagit vilka nya objekt som de bedömer bör få byggstartas 2024–2026 samt vilka objekt som bör få förberedas för byggstart 2027–2029. För projekt som fått klartecken innebär regeringsbeslutet att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenaderna.

Klara för byggstart 2024-2026 är:

 • Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning (Etapp1)
 • E10 Kauppinen–Kiruna, mötesseparering
 • Borlänge-Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder
 • E45 Rengsjön–Älvros
 • Uppsala, Plankorsningar
 • E4 Gumboda–Grimsmark mötesseparering
 • Ånge–Östersund, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder
 • Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder - inklusive säkerhetshöjande åtgärder.
 • E20 Förbi Mariestad
 • E20 Götene–Mariestad
 • Göteborg och Västsverige Omloppsnära uppställningsspår, i delen området för Lärje (Göteborgs kommun)
 • Farleden i Göteborgs hamn

Trafikverket får förbereda följande objekt för byggstart år 2027–2029:

 • Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning (Etapp1)
 • E10 Kauppinen–Kiruna, mötesseparering

– Regeringens beslut om innebär att Trafikverket nu får klartecken att byggstarta flera viktiga projekt som kommer öka kapaciteten och robustheten i transportsystemet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen har också valt ut tre projekt där kostnaderna måste sänkas för att projektet ska kunna genomföras. Det gäller Sundsvalls resecentrum, Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana samt kapacitetshöjande åtgärder på godsstråket. Trafikverket får i uppdrag att se över och minska kostnaderna för dessa tre objekt och återkomma snarast möjligt med en ny kostnadsbedömning och förnyad bedömning om byggstart för respektive objekt, dock senast den 26 april 2024.

– Såväl god kostnadskontroll som god framdrift är viktig för både kostnadseffektivitet och för att byggprojekten färdigställs och öppnas för trafik så snart som möjligt. Regeringen har därför för avsikt att skyndsamt bereda frågan om förslag till byggstarter när förnyade underlag har inkommit till Regeringskansliet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. 

För tre objekt är förutsättningarna ännu inte helt klara eftersom nödvändiga väg-respektive järnvägsplaner ännu inte har vunnit laga kraft. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att återkomma så snart planerna har fastställts. Det gäller Malmbanan Sikträsk, bangårdsförlängning, Göteborg och Västsverige, omloppsnära uppställningsspår, som saknar järnvägsplanen för delen Pilekrogen (delen Lärje får byggstartas) samt E4 Broänge-Daglösten.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer