maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regeringen tillsätter ny cementutredning

Regeringen har tillsatt en ny utredning som ska göra en fördjupad analys och kartläggning över efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement samt de logistiska förutsättningarna för import.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article I maj ska de berörda myndigheterna redovisa sin slutsatser kring tillgång och import av cement. Foto: Cementa

– Kalksten, klinker och cement krävs för anläggningar och byggande inom samhällsviktiga verksamheter såsom energiförsörjning, industri, transporter och bostäder. Med anledning av de samhällskonsekvenser som ett produktionsstopp vid Cementas anläggning i Slite kan medföra behöver åtgärder som möjliggör för alternativ försörjning av kalksten, klinker och cement från andra källor analyseras, säger näringsminister Ibrahim Baylan, i ett pressmeddelande.

Utredningen ska göras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket. De har till den 31 maj 2022 på sig. Uppdraget som regeringen ger till myndigheterna är ett led i arbetet mot att långsiktigt säkra en hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige.

Uppdraget består av tre deluppdrag, det första deluppdraget omfattar kartläggning och analys av den årliga efterfrågan på cement av olika kvaliteter. Det andra deluppdraget handlar om förekomsten av och tillgång till kalksten och det tredje deluppdraget klinker och cement inom Sverige och i andra exporterande länder samt logistiska förutsättningarna för import av dessa produkter till Sverige. I uppdraget ingår även att undersöka andra nödvändiga förutsättningar och ta fram förslag till åtgärder i syfte att möjliggöra och underlätta import av kalksten, klinker och cement till Sverige.

Uppdraget ska komplettera de analyser som regeringen tidigare har beställt, det vill säga från Ramboll, SGU och Boverket, och som visat att merparten av de möjliga åtgärder som syftar till att underlätta för import av cement inte kan lösa en plötslig brist på cement, vilket ett produktionsstopp i kalkverksamheten vid Slite kan leda till. Däremot kan åtgärderna bidra till att en långsiktig tillgång till cement säkerställs vilket är en bedömning som regeringen delar.

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer