maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regeringen lägger fram fixad Cementalag

Efter Lagrådets remissvar på regeringens tillfälliga lagförslag som ska förlänga Cementas tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland, behövdes justeringar i texten. Det är nu gjort, och regeringen lägger lagförslaget nu på riksdagens bord.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article

Propositionen som nu ska klubbas betyder att Cementa får fortsätta bryta kalk i Slite åtta månader längre än 31 oktober då Cementas tillstånd annars hade gått ut. Bakgrunden är att Mark- och miljööverdomstolen avslog Cementas ansökan om tillstånd 20 år framåt då domstolen ansåg att bolagets miljökonsekvensbeskrivning inte höll måttet. Cementa hade alltså redan passerat första instans och få bedömare trodde att Mark- och miljööverdomstolen skulle avslå ansökan. Högsta domstolen valde sedan att inte pröva Miljööverdomstolens beslut. Då Cementa står för cirka 70 procent av Sveriges cementproduktion uppstod alltså ett allvarligt läge.

Den proposition som nu ska läggas fram är en tillfällig förändring av miljöbalken. Lagrådets kritiska svar på remissen har gjort att regeringen har behövt göra justeringar, bedömare menar att riksdagen annars inte hade kunnat klubba igenom lagen då Lagrådet pekade på att propositionen stred mot svensk grundlag.

Att riksdagen nu – efter justeringar - klubbar igenom lagen är troligt då det finns majoritet med stöd från oppositionen. När Cementa fortsätter bryta kalk med den tillfälliga lagförändringen som grund, finns dock risk för att beslutet kommer att överklagas, och då hamnar fallet i Högsta förvaltningsöverdomstolen. Vad utslaget kan bli där är i dagsläget oklart. Lagen beräknas gälla från och med 15 oktober.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer