maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regeringen rekommenderar byggprojekt för EU-stöd

Regeringen har beslutat att rekommendera elva svenska infrastrukturprojekt för medfinansiering från EU-fonden för ett sammanlänkat Europa.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Regeringen har beslutat att rekommendera elva svenska infrastrukturprojekt för medfinansiering från EU-fonden för ett sammanlänkat Europa. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– De svenska projekt som nu rekommenderas är viktiga pusselbitar inte bara för att förbättra Sveriges transportsystem, utan även som ett led i att uppfylla våra internationella åtaganden i framtiden, både mot EU och utifrån vårt kommande NATO-medlemskap, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– Att snabbt och säkert kunna flytta både soldater och materiel i händelse av kris eller krig är centralt för vår militära förmåga. Därför är det viktigt att kunna förstärka infrastruktur och vidta andra nödvändiga åtgärder så att den militära rörligheten kan öka, säger försvarsminister Pål Jonson.

EU-kommissionen kommer under hösten att utvärdera de olika projektansökningarna och besked om vilka projekt som ska beviljas medel väntas senast i januari 2024. De svenska projekt som regeringen rekommenderar ansöker sammanlagt om bidrag för omkring 245 miljoner euro.

De elva projekten är:

Åtgärder för att öka kapaciteten för godstransporter på Malmbanan, Trafikverket

Västlänken järnvägsförbindelse, Olskroken, Trafikverket

Väg E22 Fjälkinge-Gualöv, Trafikverket

Väg E4 sträckan Kånna-Ljungby, Trafikverket

Nya dubbelspår för järnväg på godsstråket Hallsberg-Stenkumla, Trafikverket

Isbrytning i Sundsvalls hamn, Sundsvalls Hamn AB

Brobygge i Sundsvall, Sundsvalls kommun

Studie för att öka kapaciteten i Karlskrona Baltic Port, Verkö, Karlskrona kommun

Ny anslutning mellan Halmstads hamn och väg E6, Halmstads kommun

Isbrytare, Sjöfartsverket

Ny anslutning till Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun

Text: Micael Appelgren

Fakta om fonden

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) ska bidra till förbättrad konkurrenskraft inom EU liksom till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Fonden syftar till att åtgärda brister, främst vad gäller de gränsöverskridande delarna, inom de transeuropeiska transport-, energi- och telekomnäten. Kategorin Militär rörlighet innebär även att projekten ska uppfylla kravet på användning för både civilt och militärt bruk.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer