maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Regeringen satsar på återvätning av dikade marker

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Skogsstyrelsen att återväta utdikade våtmarker för att minska utsläpp av växthusgaser. Bakgrunden till uppdraget är utredningen Vägen till en klimatpositiv framtid som visade på en potential för återvätning av dikade torvmarker som en kompletterande åtgärd för att nå Sveriges klimatmål.

Text: Micael Appelgren
Foto: Ryno Quantz

2021-05-21

Lästid

0 min
Dela

Skogsstyrelsen har tagit initiativ för att bygga upp sin kompetens och testat metoder för att plugga igen diken. Med dagens beslutade uppdrag kan verksamheten nu skalas upp.

– Dikade våtmarker släpper ut lika mycket växthusgaser som personbilstransporterna. Tack vare Skogsstyrelsens kompetens på området har vi bra chanser att få till lyckade åtgärder för att minska utsläppen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget till Skogsstyrelsen är treårigt. För 2021 får Skogsstyrelsen använda högst 50 miljoner kronor, för 2022 högst 70 miljoner och för 2023 högst 49 miljoner.

Skogsstyrelsen ska i genomförandet av uppdraget planera, informera och bedriva uppsökande verksamhet för lämplig mark för återvätning. Markägare som vill delta kan på frivillig basis upplåta mark för ändamålet mot ersättning från myndigheten.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy