maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regeringen tar kampen mot kriminella i byggsektorn

Regeringen tar nu nästa steg i kampen mot arbetslivskriminaliteten genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet. Men avgörande blir möjligheten för myndigheter att dela sekretessbelagda uppgifter mellan sig.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Regerigen sätter skopan i marken för nya centraler där myndigheter kan samarbeta mot arbetslivskriminalitet. Foto: Ryno Quantz

– Fusk och brottslighet på arbetsmarknaden, så kallad arbetslivskriminalitet, göder den organiserade brottsligheten och ska bekämpas med samhällets fulla styrka. Genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet intensifierar regeringen arbetet med att trycka tillbaka kriminaliteten och städa upp på svensk arbetsmarknad, säger bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Ett viktigt verktyg i kampen mot arbetslivskriminalitet är det myndighetsgemensamma arbete som regeringen sjösatte i december 2017. Det arbetet har levererat över 6000 myndighetsgemensamma kontroller sedan start. När myndigheterna arbetar tillsammans får de dela uppgifter med varann. Annars inte.

Det uppdrag som regeringen nu avser att ta beslut om innebär att detta arbete utvecklas. Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket får i uppdrag att påbörja inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet till vilka övriga samverkande myndigheter ska ansluta sig successivt. Arbetsmiljöverket ska samordna uppdraget.

Minst två regionala center mot arbetslivskriminalitet ska vara på plats redan juni 2022 och sju center ska vara på plats under 2023. Centren ska fungera som nav för myndigheternas arbete avseende planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter, med fokus på myndighetsgemensamma kontroller.

De regionala centren ska dela kontor med de regionala underrättelsecenter som redan finns inom ramen för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Genom samlokaliseringen utnyttjas befintliga resurser effektivt och samverkan mellan myndigheterna underlättas.

Åklagarmyndigheten läggs till bland de åtta myndigheterna som tidigare ingått i samverkan. I uppdraget läggs också särskilt fokus vid att växla upp kontrollverksamheten, att stärka samrådet med arbetsmarknadens parter regionalt och nationellt samt vidareutveckla arbetssätt för att upptäcka, motverka och förebygga arbetslivskriminalitet som kan anses särskilt komplex och systematisk, exempelvis när arbetstagare utnyttjas i människohandel eller människoexploatering.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer