maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regeringen tar kampen mot kriminella i byggsektorn

Regeringen tar nu nästa steg i kampen mot arbetslivskriminaliteten genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet. Hela branschen stödjer initiativet.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article

- Fusk och brottslighet på arbetsmarknaden, så kallad arbetslivskriminalitet, göder den organiserade brottsligheten och ska bekämpas med samhällets fulla styrka. Genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet intensifierar regeringen arbetet med att trycka tillbaka kriminaliteten och städa upp på svensk arbetsmarknad, säger bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Men ska det fungera är det helt avgörande att myndigheter kan dela sekretessbelagd information mellan sig. Det får man göra när de samarbetar i ett aktivt projekt, men inte annars. Därför har hittills ett viktigt verktyg i kampen mot arbetslivskriminalitet varit det myndighetsgemensamma arbete som drog i gång 2017. Det arbetet gav över 6000 myndighetsgemensamma kontroller med gott resultat.

Det uppdrag som regeringen ska besluta om ska enligt plan utveckla samarbetet. Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket får i uppdrag att påbörja en etablering av regionala center mot arbetslivskriminalitet där sedan övriga myndigheter ska ansluta sig successivt. Arbetsmiljöverket ska samordna uppdraget.

Fackföreningen Byggnads ser mycket positivt på satsningen.

– Ett ord: Äntligen! Det här har Byggnads efterfrågat länge. Våra medlemmar och ombudsmän möter arbetslivskriminaliteten dagligen och vi kommer att stå först i kön när centren öppnar, med en lång lista på företag som bör kollas upp, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggföretagen är också positiva, hur det står till i branschen blev också ganska tydligt beskrivet i Byggmarknadskommissionens slutrapport som tidningen Maskinentreprenören redogjorde för i tidningen i mars månad.

– Vi ser detta som ytterligare ett viktigt steg för att skapa en sund konkurrens i byggbranschen. Att få bort oseriösa aktörer från branschen, och att styra affärerna till de schyssta byggföretagen, är en ödesfråga för att kunna bygga Sverige bättre. Vi hoppas att en tydligare lokal och regional förankring av det myndighetsgemensamma arbetet kan bidra till detta, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Minst två regionala center mot arbetslivskriminalitet ska vara på plats till sommaren 2022 och sju center ska vara på plats 2023. Centren ska fungera som nav för myndigheternas arbete avseende planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter, med fokus på myndighets-gemensamma kontroller.

De regionala centren ska dela kontor med de regionala underrättelsecenter som redan finns inom ramen för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Genom samlokaliseringen utnyttjas befintliga resurser effektivt och samverkan mellan myndigheterna underlättas.

Åklagarmyndigheten läggs till bland de åtta myndigheter som tidigare ingått i samverkan. I uppdraget läggs också särskilt fokus vid att växla upp kontrollverksamheten, att stärka samrådet med arbetsmarknadens parter regionalt och nationellt samt vidareutveckla arbetssätt för att upptäcka, motverka och förebygga arbetslivskriminalitet som kan anses särskilt komplex och systematisk.

– Nu är arbetet i gång men det behöver skalas upp snabbt. Myndigheternas arbete på marken har varit enormt eftersatt i den här frågan, inte minst under pandemin. Och när katten är borta dansar råttorna på bordet. Byggnads kräver minst ett center i varje region, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Men det finns fortfarande sekretesshinder mellan myndigheterna som försvårar arbetet. En utredning på Regeringskansliet pågår för att se hur detta kan förbättras. Byggföretagen efterlyser ökade ekonomiska resurser om de nya regionala centren ska lyckas.

– Myndigheternas och Byggföretagens samverkan är nödvändig för att motverka arbetlivsskriminalitet. Men utan att tillföra resurser och utan ändringar i sekretesslagstiftningen så bakbinds våra statliga myndigheter och effektiviteten och handlingskraften i arbetet för sund konkurrens motverkas, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Bredvid detta initiativ finns också den privata aktören Ansvar Säkerhet som gör omfattande bakgrundskontroller och uppföljningar för att entreprenörer lättare ska klara av att hålla kriminella utanför byggarbetsplatserna. Även branschens Fair Play Bygg med liknande agenda finns tills vidare kvar.

Text:

Initiativet

Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndig-heten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten i uppdrag att under 2022–2023 samverka för att motverka arbetslivskriminalitet.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer