maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regeringen tar Trafikverket i örat om järnvägen

Regeringen vill öka tillförlitligheten i järnvägstrafiken med förbättrad funktion och tåg som kommer fram i tid. I morgon fattas beslut om ett uppdrag till Trafikverket att redovisa hur det ska bli bättre.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Regeringen vill öka tillförlitligheten i järnvägstrafiken med förbättrad funktion och tåg som kommer fram i tid. I morgon fattas beslut om ett uppdrag till Trafikverket att redovisa hur det ska bli bättre. Det meddelade bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson i dag. Foto: Ninni Andersson/Pressbild/Regeringskansliet

– Det svenska järnvägsnätet måste förbättras. Det finns en stor underhållsskuld som har byggts upp under en lång tid och som kräver åtgärder. Regeringen avser därför i morgon att ge Trafikverket i uppdrag att redovisa hur man arbetar för att stärka sin förmåga att genomföra järnvägsunderhåll, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I juni samlade ministern järnvägsbranschens aktörer till ett möte med anledning av de problem med planeringen av tågtrafiken som varit och utmaningen med ett sedan länge eftersatt underhåll. Där informerade Trafikverket om problembilden och gav en uppdatering av det pågående arbetet för att förbättra situationen. Järnvägsentreprenörerna efterlyste att beställaren Trafikverket tog bättre hänsyn till innovation och ny teknik vid upphandlingar, då branschen anser att de kan hjälpa till om de får möjligheten.

Trafikverket att redogöra för vilka åtgärder som myndigheten genomför och avser att genomföra för att utveckla och stärka sin beställarkompetens och förmåga att planera och genomföra järnvägsunderhåll i syfte att öka robustheten, tillförlitligheten och punktligheten i järnvägstrafiken. Redovisningen ska även omfatta vilka åtgärder som genomförs för att förbättra funktionssättet på marknaden för järnvägsunderhåll och därmed främja förutsättningarna för marknadens aktörer att utvecklas.

Regeringen anser att en viktig faktor för ett effektivt underhåll av järnvägen är att marknadens aktörer arbetar med utveckling, innovation och investeringar i verksamheten.

Andreas Carlson sa också rakt ut att det finns "förbättringspotential" inom Trafikverket. Därmed har regeringen inte bara gett verket ett uppdrag utan också lämnat en kritik som gick fram.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer