maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regeringen vill att plogsvängen ska bli bättre

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur vinterväghållningen kan förbättras, något som välkomnas av Transportföretagen, som också kräver bättre villkor för entreprenörerna.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen. Foto: Albin Händig/Pressbild/Transportföretagen

Efter kaoset som uppstod på E22 i vintras där omkring 1000 fordon fastnade i snökaoset, har vinterväghållningen i högre grad hamnat på regeringens bord. Det går helt enkelt inte att ignorera längre. Regeringen tycks ocksp ha lyssnat på kritiken och ger därför Trafikverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur vinterväghållningen kan förbättras.

-I samband med vinterns snöfall uppstod brister i hanteringen av vinterväghållningen som behöver åtgärdas. En viktig del är att säkerställa att vinterväghållningen fungerar effektivt och ändamålsenligt även vid besvärliga vädersituationer. Inför nästa vintersäsong ger vi därför Trafikverket i uppdrag att redogöra för förbättringsåtgärder och utveckla en handlingsplan för förbättrad vinterväghållning, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Transportföretagen välkomnar uppdraget och lyfter fram att i handlingsprogrammet måste Trafikverket se över upphandlingsformerna.

-Det blir allt svårare att hitta entreprenörer, åkerier och förare som vill ägna sig åt vinterväghållning, och det kan bli än svårare kommande vintrar om inte villkoren förbättras, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

I handlingsplanen ska Trafikverket redovisa åtgärder som myndigheten genomför eller avser att genomföra för att utveckla och förbättra vinterväghållningen av de statliga vägarna i syfte att säkerställa framkomligheten, tillförlitligheten och trafiksäkerheten i vägtrafiken skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Uppdraget omfattar även att Trafikverket ska verka för att de entreprenörer och andra snöröjningsresurser som är ute på vägarna så långt som möjligt också kan bidra till Trafikverkets aktuella lägesbild vid svårare väderhändelser.

-Att hålla vägarna körbara på vintern är en viktig samhällsuppgift som ska garantera tillgänglighet året runt, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen. Vi ser fram en nära och god dialog med Trafikverket i arbetet med handlingsprogrammet.

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, poängterar att Trafikverket måste se över upphandlingsvillkoren med branschen när de tar fram handlingsprogrammet för att förbättra vinterväghållningen.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer