maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regeringens bostadspolitik får ris och ros

Bostadsbyggandet i Sverige har gått ner till rekordlåga nivåer. Nu presenterar regeringen förslag för att få igång byggandet av hyresrätter. Bakgrunden är att domstolsutslag gjort det svårt för byggherrar att räkna hem produktion av hyresrätter.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Just nu tuffar anläggningsbyggandet på - men bostäder är nere på farligt låga byggnivåer. Regerigen har kommit med förslag på utredningar som ska förbättra situationen för byggande av hyresrätter, är det tänkt. Foto: ME

Bakgrunden till regeringens beslut att nu utreda hur man, efter domstolsutslaget, kan komma tillbaka till den situation där hyresgäster att själva, eller via Hyresgästföreningar, kan komma överens om hyresnivåerna i nyproducerade hyresrätter. Detta försvarades år 2022 efter två hovrättsdomar, som ledde till att nivåer i hyran cementerades till bara hälften av de hyreshöjningar som kan tas ut i äldre bestånd.

- Det var en viktig signal att både finansminister Elisabet Svantesson och bostadsminister Andreas Carlson gemensamt presenterade utredningen. Det visar på krisinsikt och förståelse kring hur avgörande bostadsbyggandet är för BNP-utvecklingen och hela samhällsbygget. Reformerna kommer att göra skillnad framåt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Domarna som kom förra året innebar att den årliga hyresjusteringen av nyproducerade hyresrätter endast får vara hälften av den förhandlade hyresutvecklingen inom bruksvärdessystemet under presumtionshyrestiden, som är fastslagen till 15 år. Detta är ett skäl av flera, menar byggherrar, att bostadsproduktionen nu stannat av.

- Presumtionshyresdomarna fick kraftig påverkan på möjligheterna att investera i hyresrättsbyggande och slog hårt mot hela affären. Den här utredningen är ett mycket välkommet första steg – vi hoppas att regeringen kommer att fortsätta med strukturreformer på området och även remittera utredningen om fri hyressättning i nyproduktion, säger Anna Broman, bostadspolitisk talesperson, Byggföretagen.

Fackföreningen Byggnads är dock mindre imponerade.

– Jag hade höga förväntningar inför pressträffen men det blev bara en tummetott. Krisen är på riktigt då behövs kraftfullt politiskt ledarskap, det var inte det vi fick se idag. Det positiva var att regeringen lovar återkomma med fler insatser. Jag tolkar det som att det kommer att komma stora satsningar i höstbudgeten och det ser vi väldigt mycket fram emot, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

Byggnads lyfter fram att byggtakten i dag är så låg att byggföretag riskerar att gå i konkurs och därmed tappar Sverige även kompetens i branschen som kan bli svår att få tillbaka när byggandet vänder uppåt.

– Det finns en lång lista på åtgärder som borde införas. Det krävs ett omtag om hela bostadspolitiken, vi vill se att regeringen gör en blocköverskridande överenskommelse om att återinföra och utöka investeringsstödet. Vidare behövs en nationell bostadsstrategi där man bland annat ställer krav på kommuner att frigöra byggklar mark i lämpliga områden och ger ekonomiska incitament för kommunerna att bygga mer i enlighet med behovet, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

Fastighetsägarna välkomnar att regeringen tillsätter en utredning för att se över systemet med de så kallade presumtionshyror vid nybyggnation. Det är ett bra första steg för att på sikt öka investeringarna i nya hyresrätter men byggläget är nu så allvarligt att de nya reglerna behöver komma på plats redan till början av nästa år, skriver Fastighetsägarna i ett pressmeddelande.

– Hovrättsdomen om presumtionshyror lägger ett effektiv stopp för byggandet av nya hyresrätter när projekten inte längre går att räkna hem. Det är därför bra att regeringen lyssnat på fastighetsbranschen och tillsätter en utredning som ska se över systemet, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, som dock menar att det behövs mer och det behöver gå fortare.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder:

–Presumtionshyressystemet har fungerat relativt väl och används flitigt av parterna för att förhandla hyror i nyproduktion. Som förhandlade part är vår uppgift att granska kalkyler och företräda hyresgästerna för att försöka få ned hyrorna. Vi har själva varit kritiska till hovrättens domar om presumtionshyra. Vår kritik har varit att det alltför mycket kommit att likna en statlig hyresreglering, där domstolen har en fastslagen uträkning för hyresutvecklingen. För oss är det viktigt att presumtionshyror sätts av parterna på hyresmarknaden, inte domstolar.

Men även Hyresgästföreningen tycker att de nya förslagen är för lite för att komma vidare med byggandet.

–Det känns inte som att lösningen vi hör idag från regeringen matchar problemet. Presumtionshyressystemet enbart kommer inte lösa bostadsbristen och att tro att det är en quick fix när byggandet faller och bostadsbristen är enorm, är naivt. Vi behöver stora investeringar om vi ska se till att hålla uppe byggandet under den här lågkonjunkturen samt se till att komma till bukt med den bostadsbrist som skapar stora problem för individer, säger Marie Linder.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer