maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regeringsbildning kan förändra de nya infrajobben

Landets satsning på infrastruktur i...

placeholder
June Stenmark

Lästid:  0 min

article

Landets satsning på infrastruktur i den liggande nationella planen beräknas inte störas av regeringsbildningen. Men det finns flera frågetecken.Vilket politiskt block som ska styra Sverige beräknas inte påverka hur stora satsningarna på infrastruktur blir de kommande åren. Detaljer gällande väg och järnväg kan förändras, men inte det politiska intresset för att utveckla landets olika transportslag. Men både statsfinansernas styrka och tillgång på personal är två parametrar som styr mer än politisk vilja.– Själva grundidén med att ha nationella planer är ju att det ska vara långsiktiga, och den som finns är ju på tolv års sikt. Men det är klart att det ändå kan hända saker. När den rödgröna regeringen tillträdde så stoppades ju Förbifarten under en period. Skarpt är det ju inte förrän det ligger i budgeten, säger Lars-Johan Blom, analytiker på Sveriges Byggindustrier som följer och bevakar hur de nationella planerna runt infrastruktur utvecklas i Sverige.Största hotet mot infrajobben är inte förändrade politiska beslut vid ett eventuellt regeringsskifte. Det är i slutändan statsfinanserna som avgör. Går det utför med landets ekonomi så kommer projektet i nuvarande nationell plan att omprioriteras, senareläggas eller strykas helt.– Sedan finns det ju skillnader i transportslag. Den rödgröna regeringen lade stor vikt vid järnväg och underhåll av järnväg. En borgerlig regering kan när de lägger sin nationella plan efter sin infrastrukturproposition kanske göra justeringar. Möjligen kan Österleden (Stockholm) åka in i planen igen, till exempel, säger Blom.Att Österleden kan hamna i den nationella planen håller flera för troligt i fall det blir en moderatledd regering.– Det finns i ett sånt läge politiskt stöd för det i de berörda kommunerna och moderaterna i Nacka har haft det som vallöfte, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.Analysföretaget Industrifakta genomför två gånger per år en enkät med arkitekter och konsulter i syfte att få tidiga signaler på hur byggmarknaden kommer att utvecklas på två års sikt. I Industrifaktas senaste konsultenkät i augusti noteras en minskning av arbetsvolymen med 0,7 procent jämfört med för sex månader sedan.När det gäller orderstockens utveckling under kommande halvår är konsulterna försiktiga i sina bedömningar och räknar med en ökning på knappt 1,5 procent. Industrifakta ser att detta också ligger i linje med bolagets prognoser för de samlade husbyggnadsinvesteringarna 2019, som man räknar med kommer att ligga kvar kring 2018 års volym. Enligt konsultpanelen väntas byggandet av bostadsrätter och handelslokaler växa svagare under det kommande året medan det inom offentliga lokaler och infrastruktur istället förväntas ske en ökning.När konsulterna i undersökningen bedömer vilka delar i byggmarknaden som kommer att öka anser 70 procent att det är anläggningsjobb som infrastruktur och energi som ligger högst. Det är ett positivt besked för maskinentreprenörer.Har projekten hamnat i regeringens nationella plan har de fått viss status och trovärdighet. Har de sedan dessutom dykt upp i Trafikverkets genomförandeplan så blir de allt mer verkliga och möjliga. Trafikverkets genomförandeplans sträcker sig i dagsläget till 2023, men ska revideras årligen. En rad större projekt är relativt nyligen igångsatta och med kontrakt signerade. Ostlänken och Norrbotniabanan till exempel.Även om det i dag ligger 700 miljarder i den nationella planen så menar Sveriges Byggindustrier att landet har en så kallad infraskuld på cirka 300 miljarder. Behovet är större än dagens planerade utbyggnad. Samtidigt så är det ett faktum att nivån som redan ligger ändå kan bli svår att genomföra fram till 2029 då det saknas utbildad personal som landet ligger just nu. Till detta kommer att Norge har lagt en egen nationell plan där det stoppats in 1 000 miljarder kronor i långtidsplanen.Det finns inga stora konfliktlinjer mellan blocken runt nationella planen eller nivån just nu. Hade så varit finns det en möjlighet för en ny regering att genomföra förändringar direkt efter tillträde. Bedömare tror inte att det är aktuellt idag.– Det är troligt att en borgerlig regering skulle fördela om från järnväg till väg i högre grad då man anser att man får bättre samhällsekonomiskt avkastning så. Men annars är det svårt att se stora skiljelinjer mellan blocken, säger Ulf Perbo.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer