maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regeringsuppdrag att främja ”social hänsyn” i upphandling inom bygg och anläggning

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att tillsammans utveckla stöd för att främja att ”social hänsyn” tas vid upphandling inom bygg- och anläggningssektorn, i form av villkor avseende jämställdhet och icke-diskriminering.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Upphandlare ska ställa högre krav på "social hänsyn" inom bygg- och anläggningsbranschen. Förhoppningen är det ska locka fler kvinnor och unga att söka sig till branschen. Foto: Pixabay

Myndigheterna ska även genomföra informationsinsatser beträffandet stödet och kompetenshöjande insatser gällande det befintliga stöd som syftar till att främja att social hänsyn avseende arbetsrättsliga villkor tas vid upphandlingar, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

De kunskapsspridande respektive kompetenshöjande insatserna ska rikta sig till upphandlande myndigheter och enheter, men även till en vidare krets av beställare inom sektorn och som inte omfattas av lagen om offentlig upphandling.

Krav på social hänsyn vid upphandling syftar till att ge en mer inkluderande arbetsmiljö. På sikt kan det bidra till att locka fler kvinnor till bygg- och anläggningssektorn, och till att fler unga och vuxna väljer en gymnasial utbildning eller högskoleutbildning med en sådan inriktning oavsett kön och bakgrund. Boverket gör bedömningen att särskilda kriterier för projektkultur, som kan användas vid upphandling av bygg- och anläggningsprojekt, skulle kunna leda till en förändring till alla större ansvar för både arbetsmiljön och slutprodukten.

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer