maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Register för arbetsmaskiner aktuellt 2030

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt möjligheterna att upprätta ett register för arbetsmaskiner. Det starkaste argumentet för ett register är miljöskäl konstaterar myndigheten. Ett register uppges dock kunna vara i drift först 2030.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Transportstyrelsen finner starka skäl för ett register över arbetsmaskiner. Det främsta skälet som uppges är miljöpåverkan. Foto: Arkivbild

Idag finns inget register och de flesta arbetsmaskiner omfattas inte heller av någon registreringsplikt. Därför saknas det också kunskap om vilken typ av motorer de har, hur de används och varifrån de kommer, konstaterar myndigheten. Det här ställer till problem när maskinernas utsläpp ska beräknas och följas upp, anser Transportstyrelsen. Transportstyrelsen gör därför bedömningen att det finns behov av att utöka registreringsplikten för arbetsmaskiner.

– Det saknas idag förutsättningar för just kontroll och styrning av arbetsmaskiners miljöpåverkan, säger Pernilla Bremer, utredare vid Transportstyreslen.

Ett register skulle också underlätta vid marknadskontroll, upphandling och fungera brottsförebyggande mot bedrägerier och stöld.
Grannlandet Norge är ett av få länder som idag har ett register för arbetsmaskiner. Det är främst ett ägarskapsregister som är frivilligt och drivs av en fristående stiftelse.

– Det vi förordar är en annan typ av register, som är mer heltäckande och lagstyrt, som ger förutsättningar för kontroll och uppföljning på ett helt annat sätt, säger Svante Törnquist, utredare vid Transportstyrelsen.

Allmänt finns en garantitid på tre år, vilket gör det lätt att identifiera de maskinerna för registrering under den perioden. Därmed föreslår Transportstyrelsen att nya maskiner och upp till tre år gamla ska registreras. Maskiner avregistreras sedan efter 20 år.

Det är också framför allt maskinstorlekar som används yrkesmässigt – som väger 1,5 ton eller mer – som föreslås ingå i registret.

Vissa arbetsmaskiner, till exempel traktorer och motorredskap, som körs på allmän väg samt terrängmotorfordon, är idag redan registreringspliktiga i Väg- och trafikregistret. För att undvika dubbelregistrering krävs att redan registrerade maskiner undantas från det nya registret.

Just nu pågår ett omfattande teknikskifte då Transportstyrelsen byter it-stödsystem för Väg- och trafikregistret. Det saknas resurser att utveckla ett helt nytt register parallellt, så ett nytt register kan byggas först när teknikbytet är klart. Utvecklingsarbetet kan då ske 2027–2029 och ett nytt register tas i bruk 2030.

Kostnaden uppskattas till 35 miljoner kronor. Transportstyrelsen rekommenderar en finansiering genom årlig avgift på 150–225 kronor och en skyltavgift i samband med registreringen.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer