maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Registrering av anläggningsmaskiner allt troligare

Transportstyrelsen ska utreda möjligheterna att...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Transportstyrelsen ska utreda möjligheterna att skapa ett svenskt register för anläggningsmaskiner. Bland annat för att kunna styra och kontrollera utsläppsnivåer.Enligt regeringens analys saknas det kunskap om ”vissa” arbetsmaskiner som finns i Sverige, allt ifrån vilka motorer de har, hur de används, och varifrån de kommer. Samtidigt lutar sig regeringen mot officiell statistik som anses visa att utsläppen ökat från anläggningsmaskiner (eller arbetsmaskiner som är ordet som används) sedan 1990. Idag menar regeringen att arbetsmaskiner släpper ut över 3,5 miljoner koldioxidekvivalenter om året. I beteckningen ”arbetsmaskiner” ingår även traktorer och truckar. Uppdraget som Transportstyrelsen fick 18 februari bygger på en överenskommelse med regeringspartierna, med stöd från Centerpartiet och Liberalerna.Tidningen Maskinentreprenören har frågat ansvarige statssekreterare Anna Jacobson (mp) om uppdraget. Hon understryker att regeringen inte har ”bestämt” att det ska införas ett register, utan att ärendet är överlämnat till Transportsstyrelsen som ska rapportera senast 1 oktober 2022.– Utsläppen av växthusgaser från arbetsmaskiner uppskattas ha ökat över tid, samtidigt som klimatfrågans allvar kräver att utsläppen från hela samhället kraftigt minskar. Ett register kan göra det enklare att införa riktade styrmedel som exempelvis minskar klimatpåverkan och förbättrar luftkvaliteten, säger Jacobson.– Förra året införde regeringen en klimatpremie för elektrifierade arbetsmaskiner. Sådana stöd går att utforma på mer effektiva och träffsäkra sätt, samtidigt som risken för fusk minskar, om det finns ett register att hämta kunskap från. Men regeringen har inte tagit ställning till om ett register ska införas eller hur ett sådant i så fall skulle användas, utan nu ska Transportstyrelsen först analysera för- och nackdelar med att införa ett register. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och berörda branschorganisationer ska också ges möjlighet att få insyn i arbetet och lämna synpunkter på redovisningen, tillägger hon.Men uppdraget från regeringen innehåller en del skrivningar som visar att det finns stort intresse för att Transportsstyrelsen kommer med förslag om hur det ska gå till, inte att komma fram till att det inte är någon bra idé. Såhär står det till exempel i uppdragsbeskrivningen:”Utan ett nationellt register blir också möjlig­heten att ställa krav på arbetsmaskinernas prestanda och att styra mot maskiner med lägre utsläpp begränsad” Det framgår också att regeringen ser en fördel med att arbetsmaskinerna får registreringsskyltar som transportfordon, och konstaterar även att det i så fall antagligen kommer att finnas ett behov av att tillfälligt registrera även maskiner som kommer in från utlandet för särskilda byggprojekt. I Norge finns redan den här typen av register. Där var ett av skälen att förhindra att icke CE-märkta maskiner skulle komma in på marknaden. I Norge registreras fakta om maskinens grundegenskaper, CE-märkning, försäkringar, juridisk ägare, tillverkare och modell, när maskinen köptes in. Även avgift och om kontrollbesiktning är utförd.Branschorganisationen Maskinleverantörerna (ML) har länge varit positiva till ett svenskt register över svenska anläggningsmaskiner. Lite av samma skäl som norrmännen. Maskinentreprenörerna (ME) har också tillsammans med ML diskuterat och för ett antal år sedan tagit fram ett förslag om hur ett register skulle kunna se ut och fungera. ME har dock varit noga med att lyfta fram att det inte blir ett register där det kan bli beskattning av maskiner på ett nytt sätt. En sådan oro har funnits. – Maskinentreprenörerna är i grunden positiva till att det införs ett register, och en fördel med det är ju att det blir krångligare att få avsättning för registrerade maskiner som är stulna i Sverige, säger Lars Hemmingsson, som är ansvarig för branschutveckling på ME. Statssekreterare Annika Jacobson resonerar också ungefär så, men tar även upp arbetsmiljön:– Arbetsmaskiner är ofta inblandade i allvarliga tillbud på arbetsplatser och där hade ett register kunna förenkla tillsyn och besiktning, vilket i förlängningen kan förhindra olyckor. Ett register skulle också kunna försvåra för kriminella att föra stulna maskiner ur landet.Ett register får också effekten att maskinhandel med utlandet blir administrativt krångligare och medför nya kostnader som måste hanteras av handlare eller kunder.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer