maskinentreprenoren logo

Nyheter

Rekonstruktionen på Västlänken fortsätter

I slutet av maj lämnade AGN Haga in en begäran om rekonstruktion hos Göteborgs tingrätt. Idag kom beslutet att rekonstruktionen kan fortsätta.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Dagens beslut innebär i praktiken att AGN:s arbete, i samarbete med Trafikverket, med att färdigställa projekt E03 (Kvarnberget) kan fortsätta och att berörda parter ska ha en fortsatt dialog kring projekt E04, som i januari hävdes av Trafikverket.  Foto: Trafikverket

AGN Haga AB är ett konsortium bestående av Astaldi S.p.a Italien, GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş, Turkiet. och Segermo Entreprenad AB. AGN ingick 2017 ett entreprenadkontrakt för att utföra Entreprenad Haga i Projekt Västlänken. Kontraktsvärdet uppgår till 2,3 miljarder kronor i 2017 års penningvärde.

AGN Haga har tilldelats Kvarnberget E03 och Haga E 04 på Västlänken. Det var efter att Trafikverket i januari i år hävt kontraktet för den senare etappen, Haga, som bolaget ansökte om rekonstruktion. Huvudskälen för hävningen uppgavs vara omfattande och tilltagande förseningar i deletappen.

– Tingsrättens beslut var väntat. Utifrån all information vi har så var det även ett positivt besked för berörda parter; däribland Trafikverket, AGN och dess fordringsägare, säger rekonstruktören, advokat Magnus Wiktorson, på Advokatfirman Nordia.

Han har presenterat en preliminär rekonstruktionsplan som låg till grund för tingsrättens beslut som i praktiken innebär att AGN:s arbete, i samarbete med Trafikverket, med att färdigställa projekt E03 (Kvarnberget) fortsätter och att berörda parter ska ha en fortsatt dialog kring projekt E04, som i januari hävdes av Trafikverket. 

 – Genom dagens beslut har vi skapat möjligheter att finna bästa möjliga lösningar för alla inblandade. Nu kan vi fortsätta ha konstruktiva dialoger samtidigt som AGN:s arbete med att färdigställa projekt E03 kan fortsätta, säger Magnus Wiktorson.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer