maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Resultatrekord för AF Gruppen

AF Gruppen levererar omsättningsrekord för...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

AF Gruppen levererar omsättningsrekord för fjärde kvartalet i fjol. Omsättningen steg med 16 procent till närmare 7,5 miljarder norska kronor. Resultatet före skatt steg med 58 procent till 614 miljoner norska kronor, vilket är det bästa resultatet genom tiderna.– Vi uppnår ett mycket bra resultat under kvartalet, främst mot bakgrund av positiv projektverksamhet och en gedigen insats av organisationen över tid. Projekten förtjänar stort beröm för att de har skapat värde under en period som varit krävande på grund av de stränga smittskyddsåtgärderna. Samtidigt är vi medvetna om att det finns betydande förbättringspotential inom HMS och säkerhet, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen.Även AF Gruppen i Sverige levererade ett mycket bra resultat och omsättningsökning. AF-ägda Kanonaden hade en omsättningsökning på 20 procent och fortsätter leverera mycket goda resultat. Tre nya avtal har anmälts till börsen under detta kvartal från enheter i Sverige.I samband med kvartalsrapporten presenterar AF Gruppen även koncernstrategin för perioden fram till och med 2024. Målet är noll allvarliga personskador och arbetsrelaterad frånvaro, kombinerat med fortsatt lönsam tillväxt och en position som Nordens lönsammaste entreprenör. Strategin bygger vidare på AF Gruppens etablerade affärsmodell och ägarstrategi och definierar fyra strategiska initiativ för perioden: Yrkeskunnande och ledning, kunder och leverantörer, klimat och miljö samt innovation.– Den nya koncernstrategin tar ut en gemensam kurs för organisationen. AF Gruppen ska vara en säker, miljövänlig, innovativ och lönsam entreprenör. Stark entreprenörsanda och genomförandekraft ska fortsatt prägla verksamheten och skapa en grund för att leverera lönsam tillväxt över tid, säger Tøftum.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer