maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Riksrevisionen granskar Svevia och Infranord

De statliga bolagen Svevia och Infranord bildades för tio år sedan. Syftet var bland annat att få en bättre fungerande konkurrens på väg- och järnvägsmarknaden, samt att öka Trafikverkets beställarkompetens. Riksrevisionen granskar nu om bildandet av bolagen har fått de önskade effekterna.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Staten lägger årligen över 50 miljarder kronor på infrastrukturprojekt. Reformen skulle bland annat leda till lägre priser på marknaden och ökad effektivitet i bolagen. Nu vill vi veta om det blev så, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner. Foto: Svante Örnberg/Svevia

– Staten lägger årligen över 50 miljarder kronor på infrastrukturprojekt. Reformen skulle bland annat leda till lägre priser på marknaden och ökad effektivitet i bolagen. Nu vill vi veta om det blev så, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

Före 2010 hade Vägverket och Banverket egna produktionsavdelningar, som konkurrerade med privata bolag om att få kontrakt på att bygga och underhålla vägar och järnvägar. I praktiken var Vägverket och Banverket både beställare och utförare på vissa marknader, och det fanns misstankar om så kallad korssubventionering – det vill säga att den konkurrensutsatta verksamheten fick medel från den skattefinansierade verksamheten – som kunde sätta konkurrensen ur spel.

För att öka förutsättningarna för en fungerande och rättvis konkurrens gjordes delar av Vägverkets och Banverkets produktionsavdelningar om till de statliga bolagen Svevia och Infranord.

Förutom konkurrensneutralitet ville Riksdagen också att detta skulle leda till högre produktivitet och effektivitet inom det som blev Svevia och Infranord, vilket i sin tur skulle leda till lägre priser och bättre kvalitet på marknaden.

Riksrevisionen har tidigare inte granskat effekterna av bildandet av Svevia och Infranord. Granskningen ska svara på om bildandet av Svevia och Infranord har fått de effekter som riksdagen önskade. Resultatet publiceras i maj 2024.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer