maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Riksrevisionen ska ta reda på om Trafikverket upphandlar tillräckligt hållbart

Upphandlande myndigheter är enligt lag skyldiga att ta hänsyn till miljö i upphandlingarna. Riksrevisionen ska nu granska om myndigheterna arbetar tillräckligt effektivt för att offentliga upphandlingar ska vara miljömässigt hållbara. Trafikverket är en av myndigheterna som ska granskas.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Trafikverket är en av myndigheterna som ska granskas av Riksrevisionen beträffande om de upphandlar tillräckligt miljömässigt hållbart. Foto: Håkan Hjort/Riksrevisionen

 

Ambitionerna är högt ställda när det gäller att använda upphandlingar som ett instrument för en hållbar miljöutveckling – samtidigt ska upphandlingarna ställas mot andra syften som miljöaspekterna ska balanseras mot.

– Regeringen och riksdagen ställer höga krav på myndigheterna på det här området. Granskningen ska ge svar på frågan om de statliga myndigheterna arbetar effektivt för att uppnå en miljömässigt hållbar offentlig upphandling, säger riksrevisor Helena Lindberg.

I granskningen kommer fyra statliga myndigheters arbete på området att granskas genom fallstudier. De myndigheter som har valts ut är Fortifikationsverket, Kammarkollegiet, Sjöfartsverket och Trafikverket. Granskningen omfattar även Upphandlingsmyndigheten, Naturvårdsverket och regeringen.

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2022.

Att ställa bra miljökrav i upphandlingar kräver kunskaper inom flera områden, till exempel för att avgöra vilken typ av miljökrav som är relevanta att ställa på en produkt. Att lägga kraven på en strategiskt rimlig nivå är en annan utmaning eftersom de behöver vara tillräckligt låga för att leverantörer ska kunna möta dem, men samtidigt så höga att de är verkningsfulla. Dessutom behöver upphandlingen väga miljökravens betydelse i relation till produktens kostnad och andra aspekter, som arbetsförhållanden. Olika miljökrav kan även stå i konflikt med varandra.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer