maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Risk för mycket kraftig inbromsning av bostadsbyggandet

Det går inte bra med bostadsbyggandet nästa år, det befarar Boverket som har kommit med en egen analys av läget.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article - Den snabba inbromsning som prognosen indikerar är problematisk för bostadsbyggnadssektorn. Långsiktigt är det också ett problem om byggtakten framöver skulle bli lägre än byggbehovet. Det behöver tillkomma över 60 000 bostäd Foto: Hanna Franzén/Boverket

Förutsättningarna för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har försämrats mycket snabbt sedan början av 2022, skriver Boverket. Hushållens köpkraft försvagas markant i år och även nästa år, och hushållens förväntningar på den egna ekonomin har rasat.

Kraftigt stigande räntor och energikostnader bidrar också till fallande bostadspriser och värderingar. I kombination med kraftigt höjda byggkostnader och stopp för investeringsstöden kan utvecklingen resultera i en mycket snabb inbromsning av bostadsbyggandet. Antalet bostäder med startbesked minskar enligt Boverkets nya prognos från cirka 71 500 år 2021 till cirka 33 000 år 2023 inräknat nettotillskott genom ombyggnader.

Osäkerhetsintervallet är dock stort. Boverket förväntar sig en snabb minskning av antalet byggstarter i synnerhet inom privata hyressektorn men även för bostadsrätter. För en del av de aktörer som planerar byggstarter under 2023 kan tillgången på finansiering utgöra ett hinder.

- Vilken riktning bostadsmarknaden tar framöver är inte minst beroende av ränteläget och stämningsläget i samhällsekonomin. När osäkerheten kring boendekostnader och bostadspriser minskar kan efterfrågan på nya bostäder vända uppåt något, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

Antalet färdigställda bostäder förväntas nå en topp år 2022, och vara stort även år 2023. Utbudet av färdigställda bostäder minskar i huvudsak från år 2024 och framåt.

- Den snabba inbromsning som prognosen indikerar är problematisk för bostadsbyggnadssektorn. Långsiktigt är det också ett problem om byggtakten framöver skulle bli lägre än byggbehovet. Det behöver tillkomma över 60 000 bostäder per år fram till 2030, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Text:

Boverket

Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende.

Generaldirektör är Anders Sjelvgren.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö hushållning med mark- och vattenområden fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Boverket har cirka 260 anställda i Karlskrona och Malmö.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer