maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Framgång i schaktarbetet efter skredet på E6

-Vi arbetar oss framåt enligt vår plan och har nu kommit så långt att vi närmar oss beslut om vilken grundläggningsmetod vi ska använda när vi bygger vägen, säger projektchef Daniel Svensson på Trafikverket.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Rivning av asfalt norra gamla E6 Foto: Trafikverket/Pressbild

Att bygga upp en väg efter ett skred är annorlunda mot att bygga en väg under normala förhållanden.

- Jorden är omrörd och i värsta fall instabil. Vi har arbetat oss framåt systematiskt med grundliga provtagningar och analyser i hela området, säger Daniel Svensson.

Genom undersökningarna får geoteknikerna som arbetar i området information om markens nya egenskaper. Det är viktigt, i första steget för att säkerställa att det är säkert att arbeta i området och därefter göra det möjligt för oss att bygga upp den raserade delen av E6.

För att kunna börja bygga vägen har hela området behövt skredsäkras för att inte riskera nya skred. Nu har Trafikverkets entreprenörer flackat av de branta slänterna i öster som bildades då skredet gick och schaktat bort jordmassor till en säker plats.

Arbetet har nu kommit så långt att Trafikverket arbetar i vägområdet och i skredgropens centrum, det område som tidigare benämndes som en no-go-zon eftersom ingen hade tillträde till området.

Trafikverket har också rivit bort det mesta av asfalten på den raserade delen av E6 och förbereder nu området för att komma igång med grundläggningsarbeten för den nya vägen.

Utmaningen i vägområdet där E6 raserats är olika förutsättningar i olika delar av området. Efter många provborrningar och test med kalkcementpelare har Trafikverket snart ett tillräckligt underlag för att kunna ta beslut om vilken teknik vi ska använda för grundläggningen i vägbygget.

- När vi tagit det beslutet då kommer vi också att kunna färdigställa en tidplan, säger Daniel Svensson.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer