maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Rivstart för AF Gruppen

AF Gruppen omsatte 6 209...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

AF Gruppen omsatte 6 209 miljoner norska kronor och rörelseresultatet landade på 264 miljoner under första kvartalet 2021. Det motsvarar en resultatförbättring på 24 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Inte mycket pandemistört med andra ord.AF Gruppen konstaterar att bolaget har en mycket solid ekonomisk ställning.– En god och stabil projektverksamhet gör att vi når acceptabla resultat i början av 2021. Under kvartalet har vi haft hög efterfrågan och bra ingång av nya, spännande projekt. En stark orderstock ger oss hög förutsägbarhet. Samtidigt finns det en viss variation mellan enheterna och vi kommer att fortsätta jobba för att samtliga enheter ska leverera på den nivå som förväntas, säger Amund Tøftum, koncernchef AF Gruppen.AF har tagit på sig ett särskilt ansvar för samhällsutmaningar som kan relateras till företagets verksamhet. FN:s mål för hållbar utveckling beskriver världens utmaningar och behov, och AF:s samhällsansvar är kopplat till FN:s mål för hållbar utveckling genom att företaget ska vara en ansvarsfull aktör och genomföra egna projekt på ett hållbart sätt, samt genom att vidareutveckla tjänstespektrat. Klimat och miljö är ett separat initiativ i AF:s koncernstrategi mot 2024.– Klimat och miljö är ett av våra fyra strategiska initiativ för innevarande strategiperiod. Vi vill minska fotavtrycket för AF Gruppens verksamhet. Målet är att halvera utsläppen av växthusgaser och mängden avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas för varje affärsområde före 2030, i förhållande till omsättningen. Det är en naturlig del av vårt samhällsansvar och innebär nya och spännande affärsmöjligheter. Vi ska fortsätta uppsöka dessa möjligheter och vi är väl rustade för att möta nya kundkrav och den ändrade takten i branschen, säger Tøftum.AF:s svenska verksamhet inom anläggning, bygg, projektutveckling och rivning samlas inom affärsområdet Sverige. Sverige hade också en stabil lönsamhet trots att aktiviteten har minskat jämfört med första kvartalet i fjol.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer