maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverket: Mer underhåll - färre nybyggen

Trafikverket har redovisat uppdraget från regeringen att ta fram ett inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Trafikverket lyfte bland annat behovet att prioritera underhåll, åtgärder för att möta utmaningar och undvika att kostnader skenar.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Roberto Maiorana, Trafikverkets generaldirektör. Foto: Micael Appelgren

Riksrevisionsverket har vid flera tillfällen kritiserat Trafikverkets förmåga att hålla budget i projekt. Regeringen har bett Trafikverket komma med en plan för att detta ska förbättras. Nu är den här. Den ska ligga till grund för kommande infrastrukturplan.

− Vi kan konstatera att utmaningarna är många, exempelvis omställning till fossilfrihet, förändrat klimat och allt mer extremt väder, ökande kostnader för att bygga och underhålla samt det allt osäkrare omvärldsläget, säger Roberto Maiorana, Trafikverkets generaldirektör i ett pressmeddelande.

Trafikverket skriver: Rusta, effektivisera och modernisera infrastrukturen är centralat och avgörande för framtidens tillgänglighet är hur vi underhåller och utnyttjar den infrastruktur vi redan har.

− Att underhålla vår befintliga anläggning prioriteras framför nyinvesteringar i det underlag vi nu lämnar, säger Roberto Maiorana, som konstaterar att järnvägen bland annat behöver ett nytt signalssystem om det ska fungera framöver.

Trafikverket pekar också i inriktningsunderlaget på hur tillgängligheten i transportsystemet kan öka genom ett effektivare utnyttjande av infrastrukturen, och genom att tillvarata möjligheterna med elektrifiering, digitalisering och automatisering.

Klimat- och trafiksäkerhetsmål, klimatförändringar och yttre hot

För att klara klimatmålen långsiktigt är en fortsatt snabb elektrifiering viktigast, och för att nå trafiksäkerhetsmålen behövs bland annat mötesseparerade vägar och hastighetsövervakning. Det kommer också att krävas intensifierade åtgärder för att minska konsekvenser vid extremväder, skriver Trafikverket. Detta är en ganska tydlig och ny inställning mot tidigare. Det är uppenbart att Trafikverket har tvingats tänka till.

− Vi behöver bygga en starkare beredskap för en fungerande transportinfrastruktur i kris och kommer behöva öka vår förmåga att agera tillsammans med andra aktörer, vilket vi också redovisat i våra underlag idag, säger Roberto Maiorana.

Vad som händer nu är helt sannolikt att planerna förändras, och att Trafikverket kommmet att tvingas prioritera mycket hårdare. Såhär skriver Trafikverket:

"För att säkerställa ökad samhällsekonomisk effektivitet är det viktigt att beslut om objekt fattas först när kostnader och nyttor är väl utredda. Omprövning behöver också göras av objekt om nyttor, tid och kostnad förändras väsentligt.

Regeringen verkar nöjd:

– Trafikverket har levererat ett gediget underlag som regeringen nu kommer att ta del av och analysera. Regeringen prioriterar att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Det handlar alltså både om att värna det vi redan byggt och om att investera i ny infrastruktur där det behövs, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer