maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Rot-avdragen biter dåligt på svartarbete

Riksrevisionen har granskat hur Rot-avdraget fungerar i pratikten. Analysen visar att det fungerar dåligt och kostar mer än det smakar för staten.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Riksrevisionen anser att många rottjänster som hushållen har uppfattat som vita i konsumentledet i själva verket ändå har betalats med svarta löner, bortom köparnas insyn och kontroll. Foto: ME

– Rotavdraget i sin nuvarande konstruktion är inte effektivt utformat. Det skapar inte tillräckligt stora skatteintäkter genom minskat svartarbete och ökat arbetsutbud för att motivera statens kostnader, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen konstatetar att rotavdraget har minskat hushållens efterfrågan på svarta hantverkstjänster, men det räcker inte. Resultatet är inte tillräckligt bra. "Trots styrningen mot färre svart betalda hantverkstjänster har förekomster av svarta löner och annan arbetslivskriminalitet dessutom ökat på senare tid, framför allt bland små företag i byggsektorn", skriver Riksrevisionen.

Detta innebär, menar Riksrevisionen, att många rottjänster som hushållen har uppfattat som vita i konsumentledet i själva verket ändå har betalats med svarta löner, bortom köparnas insyn och kontroll.

Riksrevisionen är tveksamma till om rotavdraget ens har skapat mer jobb i byggbranschen och bedömer att andra insatser än rotavdraget krävs för att komma till rätta med svartarbetet, och att det är lämpligt att gå vidare med de åtgärder som tidigare har diskuterats i statliga utredningar. Det handlar bland annat om att öka myndigheternas möjligheter att samverka och genomföra kontroller.

Det finns flera anledningar till att rotavdraget inte haft de önskade effekterna på köparnas arbetsutbud. Främst handlar det om att en tredjedel av de som använder rotavdrag är pensionärer, personer som inte förvärvsarbetar eller personer med mycket höga inkomster och som av detta skäl inte förväntas öka sitt arbetsutbud.

Många gånger är det dessutom svårt för köparna att själva utföra arbetet, eftersom det ofta kräver relativt hög grad av specialkunskap – till exempel elektriska installationer eller rörarbeten. En stor del av tjänsterna skulle därmed ha köpts även om rotavdraget inte funnits.

– Eftersom rotavdraget inte har någon nämnvärd effekt på köparnas arbetsutbud bör det anpassas efter möjliga effekter på förekomsten av svartarbete, säger Krister Jensevik, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att minska rotavdraget genom att utforma det så att dess kostnadseffektivitet ökar i förhållande till målsättningen att motverka svartarbete. Det kan till exempel ske genom en sänkning av det maximala rotavdraget per person och år.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer