maskinentreprenoren logo

”Vi är mitt i den allvarligaste krisen medlemsföretagen varit med om”

Julie Brodtkorb, vd Maskinentreprenörernas förbund, Norge

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article

Maskinentreprenörer i Norge verkar precis som i Sverige ha stora problem med ökade kostnader?

– Det kom kostnadsökningar under coronapandemin, och vi hoppades att det skulle stabilisera sig sedan. Men sedan, 24 februari kom ju nästa kris med kriget i Ukraina och sedan dessa har alla insatsvaror ökat i pris och även diesel. Många har det tufft, och vi har den allvarligaste krisen medlemsföretagen varit med om.

Hur klarar norska maskinentreprenörer av situationen?

– Vi gjorde en medlemsundersökning i mars som visade att fem procent av medlemmarna riskerade konkurs om priserna inte reglerades de närmaste månaderna. Många har fasta kontrakt som regleras en gång om året, och detta har lett till att flera faktiskt har jobbat gratis i flera månader nu. Bara några få offentliga beställare har justerat priserna.

Kommer offentliga beställare att reglera sina priser i tid, eller blir det konkurser tror du?

– Näringsministern har nu till slut gått ut med ett brev och uppmanat offentliga beställare att använda balanserade kontrakt där inte bara entreprenören tar risken för prishöjningar. Den norska regeringen har med Sosialistisk Venstreparti som menar att det höga dieselpriset kan vara positivt för den gröna omställningen. Det är orealistiskt att alla maskinerna kan gå på el och el är också dyrt i Norge.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer