maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Så kan schaktmassor tranporteras med el på lastbilar

Svenska byggbranschens utvecklingsfond SBUF har i ett projekt räknat på hur byggbranschen bäst ska kunna tranportera schaktmassor i Stockholm med elektriska transportlösningar.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Med en områdesradie på tre kilometer täcker dessa 14 områden ungefär 6 procent av länets yta samtidigt som 72 procent av länets massor och ballast planeras hanteras inom dessa områden. Foto: SBUF

Projektet har identifierat 14 strategiska geografiska områden som är särskilt lämpliga att elektrifiera i Stockholms län. Områdena bedöms ha potential att möjliggöra för elektrifierade transporter av 70 procent av länets jord- och bergmassor till 2030.

Med utgångspunkt i Stockholms läns masshanteringsstrategi med insikt om var jord- och bergmassor uppstår och behövs i länet, har projektet genom aktörssamarbete och analys av körningar av existerande ellastbil i drift, samt kartbaserade modelleringar i GIS, resulterat i ett underlag för fungerande elektrifieringsomställning av Stockholmsregionens tunga anläggningstransporter. Arbetet har involverat aktörer från värdekedjan i form av Foria, Ecoloop, Busad, ABT bolagen, Stockholm stad, Vattenfall, Trafikverket, Scania, NCC, Peab, Skanska och Ellevio.

Med en områdesradie på tre kilometer täcker dessa 14 områden ungefär 6 procent av länets yta samtidigt som 72 procent av länets massor och ballast planeras hanteras inom dessa områden.

Trappvis uppskalning i 3 elektrifieringsnivåer rekommenderas för att uppnå resultat snabbt – på kort, mellan och längre sikt. Detta genom långsamladdning på natten, mobila energilager och installerade snabbladdare, samt nyttjande av befintlig laddinfrastruktur.

Nya affärsmodeller behövs också enligt SBUF.För att växla in alla förutsättningar till realiserad klimatnytta är det framför allt nya affärsmodeller och samarbeten, samt rätt kravställning i upphandlingar som behövs, för att gå från ord till handling.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer