maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Så ”macho” är branschen

Att machokultur är vanligt förekommande...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Att machokultur är vanligt förekommande inom bygg- och anläggningsbranschen är knappast en nyhet. Det som är nytt är att Byggcheferna nu tagit fram ett verktyg för att mäta förekomsten av machokultur – och det visar sig att anläggningsbranschen är värst.För hela bygg- och anläggningsbranschen uppfattar 46 procent av cheferna att det finns en machokultur på deras arbetsplatser. För anläggningsbranschen är det betydligt värre än så, här har 3 av 4 tillfrågade, eller 76 procent, svarat att det förekommer machokultur.Att stoppa detta är en viktig fråga som många av branschens aktörer jobbat med de senaste åren. Men i den kampen har det saknats ett mätvärde: en siffra som kan visa hur stort problemet är. Det är det som Byggcheferna nu har tagit fram, det så kallade ”machoindexet”. Indexet bygger på ett nordamerikanskt mätinstrument som kallas Masculinity Contest Culture och beskriver hur cheferna i branschen bedömer läget. Frågor kring har ställts till 2 000 chefer kring sådant som kan anses förknippat med machokultur. Resultatet har nu sammanställts till rapporten ”Så mycket macho”, som ger en fingervisning om var de största problemen finns.Rapporten visar att diskriminerande skämt utmärker sig, sju av tio chefer har svarat att de anser att det på deras arbetsplats dras grova skämt om sexuell läggning, etniskt ursprung och ”hur kvinnor är”.– Att diskriminerande skämt sticker ut så markant som de gör är på ett sätt faktiskt bra. Det blir konkret och tydligt vad vi måste börja med, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer