maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Så ska byggandet snabbas på

SKR, Fastighetsägarna och Byggföretagen har presenterat en rapport med förslag till kortare och enklare byggprocesser. Exempelvis bör domstolarna ha tidsfrister för plan- och byggärenden.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Domstolarna måste bli snabbare vid överklaganden av byggplaner. Det föreslår SKR och Byggföretagen. Foto: ME/Press/Genrebild

Nästan 50 procent av alla byggprojekt överklagas. Det gör att en stor andel av bostadsbyggandet fördröjs och de bostadsprojekt som dras i gång fördyras markant. Den genomsnittliga tiden för domstolarnas prövning av detaljplaner är nu över 8 månader, men i enskilda fall kan domstolarnas hantering ta flera år när ledtider i de olika instanserna räknas samman.

– Förutsägbarheten måste öka och tiden som överklagandeprocessen tar i anspråk måste nu kortas. Flera av våra grannländer har redan genomfört reformer för att förenkla byggandet. Tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna uppmanar vi därför regeringen att snarast tillsätta en utredning med uppdraget att ta fram konkreta förslag till förändringar och förenklingar, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I rapporten föreslås bland annat:

Att det införs tidsfrister för domstolarnas handläggning av överklagade plan- och byggärenden.

Att miljöbalken och plan- och bygglagen harmoniseras bättre, eftersom miljöbalken har blivit en svårtillämpad lagstiftning.

Att domstolarna inte ska ifrågasätta kommunernas utredningar och underlag om de inte är uppenbart bristfälliga.

Att detaljplaner som upphävs av en domstol inte ska behöva tas om från början.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer