maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Så ska fler lockas in i vägbranschen

Svevia och Stockholms stad har...

Ann-Louise Larsson

Lästid

0 min
Dela

Svevia och Stockholms stad har tillsammans tagit fram utbildningen ”Trygga vägar” med syfte att få in fler i vägbranschen. Utbildningen riktar sig till nyanlända och arbetslösa ungdomar.– Vägbranschen har stora rekryteringsutmaningar vilket gör att vi behöver tänka nytt och bredda vår rekryteringsbas för att bättre ta vara på de kunskaper, erfarenheter och människor som finns i hela vårt samhälle. Vi har också en ambition om att Svevias medarbetare ska spegla det samhälle som vi verkar i, säger Olle Öberg, chef för divisionen Drift på Svevia.Trygga vägar riktar sig till nyanlända och arbetslösa som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. . Intresset för programmet har varit stort, över 100 personer har sökt. I början av februari påbörjade 15 utvalda deltagare det skräddarsydda utbildningsprogrammet, som till stor del består av certifieringsutbildningar som krävs för en anställning i vägbranschen. Efter utbildningsdelen kommer deltagarna att genomföra fyra veckors arbetsplatspraktik inom Svevias driftverksamhet i och omkring Stockholm.– Jag är glad och stolt över att vi startat upp det här initiativet och har stora förhoppningar om att vi efter genomfört program ska kunna erbjuda flera av deltagarna en anställning i Svevia, säger Olle Öberg.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer