maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Så ska NCC bli mer hållbara

NCC har uppdaterat sina hållbarhetsmål...

Text: Ann-Louise Larsson

2020-11-24

Lästid

0 min
Dela

NCC har uppdaterat sina hållbarhetsmål för 2021 och framåt. Hälsa och säkerhet samt klimat och energi är de huvudsakliga fokusområdena. Målet långsiktigt är att bli klimatneutrala.I de nya hållbarhetsmålen för 2021 och framåt har NCC uppgett att man vill minska koldioixidutsläppen, både så kallade direkta växthusgasutsläpp exempelvis från köp och förbränning av bränslen men också de indirekta utsläppen från inköpt elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla som uppstår hos producenten. Målet är en minskning med 60 procent.Man kommer också att titta närmare på utsläppen i relation till köpta volymer av betong, stål, asfalt och transporter från byggverksamheten. Ambitionen är att halvera dessa.Inom området hälsa och säkerhet har NCC bedömt att olycksfallsfrekvensen (LTIF) är ett av de viktigaste nyckeltalen att följa upp. LTIF-talet är ett olycksfall som drabbar en anställd på arbetet och som hindrar denna från att utföra sitt arbete under minst fyra dagar/skift per 1 miljon arbetade timmar. Målet är ett LTIF4-tal på 3,0 till 2022.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy