maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Så ska NCC bli mer hållbara

NCC har uppdaterat sina hållbarhetsmål...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

NCC har uppdaterat sina hållbarhetsmål för 2021 och framåt. Hälsa och säkerhet samt klimat och energi är de huvudsakliga fokusområdena. Målet långsiktigt är att bli klimatneutrala.I de nya hållbarhetsmålen för 2021 och framåt har NCC uppgett att man vill minska koldioixidutsläppen, både så kallade direkta växthusgasutsläpp exempelvis från köp och förbränning av bränslen men också de indirekta utsläppen från inköpt elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla som uppstår hos producenten. Målet är en minskning med 60 procent.Man kommer också att titta närmare på utsläppen i relation till köpta volymer av betong, stål, asfalt och transporter från byggverksamheten. Ambitionen är att halvera dessa.Inom området hälsa och säkerhet har NCC bedömt att olycksfallsfrekvensen (LTIF) är ett av de viktigaste nyckeltalen att följa upp. LTIF-talet är ett olycksfall som drabbar en anställd på arbetet och som hindrar denna från att utföra sitt arbete under minst fyra dagar/skift per 1 miljon arbetade timmar. Målet är ett LTIF4-tal på 3,0 till 2022.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer