maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Så ska skurkarna bort från byggbranschen

Kriminalitet och ohederlighet inom byggbranschen bedöms ha mer än fördubblats det senaste decenniet. Byggmarknadskommissionen kan konstatera att det finns stora brister och lägger nu fram skarpa förslag på fem områden med åtgärder riktat mot regering och riksdag, myndigheter och företag samt arbetsgivarorganisationer och fackförbunden.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Kriminalitet och ohederlighet inom byggbranschen bedöms ha mer än fördubblats det senaste decenniet. Byggmarknadskommissionen kan konstatera att det finns stora brister och lägger nu fram skarpa förslag på fem områden med åtgärder Foto: ME

- Med våra konkreta förslag till bättre fungerande kontrollåtgärder i form av ändrade sekretessbestämmelser, ny lag mot arbetskraftsexploatering och skärpta regler för ROT-arbeten kan kriminalitet och ohederlighet i byggbransch kraftigt minska. Men även fackliga organisationer och arbetsgivare måste också höja sina ambitioner för att vi ska få stopp på en utveckling som hotar hela byggbranschen, ja hela tilliten i det svenska samhället, säger Stefan Attefall, ordförande för Byggmarknadskommissionen, som lämnas slutrapport 25 januari.

Byggmarknaden utgör en viktig del av svensk ekonomi, utvecklingen av välfärden och skapandet av arbetstillfällen. Det är avgörande att sektorn har goda sociala villkor för de som arbetar inom denna och att likvärdiga konkurrensvillkor råder mellan företagen, skriver Byggmarknadskommissionen.

Som ett unikt samarbete mellan byggbranschens alla delar - byggföretag, fackförbund,

byggherrar, branschorganisationer - tillsattes Byggmarknadskommissionen för att kartlägga och bedöma rådande förhållanden på svensk byggmarknad avseende fusk och kriminalitet. Arbetet har lett till en omfattande slutrapport som nu presenteras och föreslår en rad konkreta åtgärder som bör vidtas av branschen, politiker, näringsliv och myndigheter för att komma till rätta med problemen.

Några av de åtgärder kommissionen nu lägger fram är:

● Inför särskild lag för att bryta sekretess mellan myndigheter vid arbetslivskriminalitet.

● Ändra sekretessreglerna så att företagens transaktioner på skattekonton kan kontrolleras av

upphandlare.

● Inför sanktionsavgift för företag som inte tillämpar de anställningsvillkor som varit en förutsättning för arbetstillstånd vid arbetskraftsinvandring.

● Gör det straffbart att träffa avtal med arbetstagare om återbetalning av lön.

● Intensifiera arbetet från arbetsmarknadens parter när det gäller att träffa kollektivavtal och följa upp att dessa efterlevs.

● Inför ny skadeståndsbestämmelse när ett företag bryter mot kollektivavtal. Skadeståndet ska beräknas utifrån företagets vinst till följd av avtalsbrottet.

● Underlätta förutsättningarna att utesluta oseriösa anbudsgivare vid offentliga upphandlingar.

● Utnyttja de möjligheter som finns att ställa krav på arbetsrättsliga villkor vid offentliga upphandlingar.

● Inför elektronisk personalliggare vid ROT-arbeten för att skatteavdrag ska medges. Namn på utförare av tjänsten ska anges.

- Det hoppfulla är att det finns en ökad medvetenhet om arbetslivskriminaliteten. Många initiativ har också tagits för att motverka problemen. Regering och riksdag, myndigheter och upphandlande aktörer, företag och fackliga organisationer måste nu förstärka sina insatser snarast vidta de åtgärder som åvilar dem och stödja de goda krafter som är i rörelse. Så kan vi tillsammans vända en ytterst bekymmersam utveckling, säger Stefan Attefall.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer