maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Så ska Trafikverket få stopp på skenande kostnader

Kostnaderna i större infrastrukturprojekt landar...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Kostnaderna i större infrastrukturprojekt landar inte sällan över leverantörernas anbud när slutnotan landar på bordet. Nu har myndigheten lämnat in förslag till åtgärder till regeringen.Trafikverket köper årligen in produkter och tjänster för cirka 53 miljarder kronor och är i och med det en av de största aktörerna på bygg- och anläggningsmarknaden. Som upphandlande myndighet anser Trafikverket själva att de därför har ett stort ansvar för hur skattemedlen används.Kostnadsförändringar är också en förtroendefråga för Trafikverket och myndighetens bedömning är att bra åtgärder genomförs tillsammans med anläggningsbranschen och att utvecklingen går åt rätt håll, men kräver uthållighet, meddelar man regeringen i ett svar. Maskinentreprenörerna har delvis varit behjälpliga i den analys som nu skickats till regeringen.Trafikverkets egna undersökningar för den undersökta perioden att kontrakten i snitt blivit 29 procent dyrare än kontraktssumman.Avvikelser kan vi koppla till: Brister i handlingar: exempelvis anbudsförutsättningar, kvalitet, kalkylerbarhet, tydlighet, eller brister i dokumentation av befintlig anläggning och anläggningsinformation. Bristande redovisning av platsens förutsättningar. Även innehållsförändringar som uppkommer i ett sent skede nämns.Avvikelseorsaker med störst påverkan är kontraktshandlingarnas utformning, kostnadsavvikelse, osäkerhet i förutsättningar och oväntade händelser. För samtliga är en förbättrad kvalitetsstyrning den åtgärd som ger störst effekt.Totalentreprenader uppvisar genomgående lägre grad av avvikelser än utförandeentreprenader. Totalentreprenader inkluderar dock projekteringskostnader, vilket utfallet för utförandeentreprenader inte gör.Tolkningspraxis kring lagstiftning kan få stort genomslag, till exempel rörande hantering av jord- och bergmassor i form av överskottsmassor (rena massor) som är en stor pådrivare av kostnadsökningar.Trafikverket ser att planeringen och projekteringens genomförande har stor påverkan på slutkostnaden och hänger samman med hur man har värderat, kravställt och riskbedömt i de tidiga skedena. Med systematisk kvalitetsstyrning kan Trafikverket stärka sin uppföljning av avvikelser och undvika omtag, ändringar och korrigeringar med negativa tids- och kostnadskonsekvenser som följd. Detta från tidiga skeden till genförande av projekten.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer