maskinentreprenoren logo

Inköpsmagasinet

Så väljer du rätt maskinfinansiering

Vårt samarbetsavtal med DNB innehåller...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Vårt samarbetsavtal med DNB innehåller flera olika finansieringsformer efter tycke och smak. Men hur ska man som maskinentreprenör veta vilken som passar bäst?Martin Almog, kundansvarig på DNB reder ut begreppen. DNB tillhandahåller både en rådgivande tjänst och maskinfinansiering. Många maskinentreprenörer som kontaktar DNB vet ofta redan vilken maskin de vill ha. Några vanliga frågor handlar till exempel om maskinvärdering och inbyten. Dessutom är det många som har frågor om vilken finansieringsform de ska välja och skillnaderna mellan dessa.DNB:s finansieringsformer Så ser de ut och så skiljer de sig från varandraMartin Almog:Leasing– Det finns primärt två former av leasing. Den i särklass vanligaste är finansiell leasing, medan operationell leasing är ovanligare och kan närmast likställas med en maskinhyra. Vid finansiell leasing äger finansbolaget objektet, i detta fall DNB, som sedan leasar ut objektet till kunden. Att leasa betyder att kunden inte själv behöver göra avskrivningar på maskinen utan har endast en leasinghyra som betalas varje månad, i regel mellan 3-5 år. Leasingkostnaden är avdragsgill. Tanken med leasing är att kunden ska ha en konstant månadskostnad genom hela leasingtiden och enkelt kunna budgetera efter det. Samtidigt är leasing inte lika flexibel som avbetalning eftersom det vid leasing inte går att göra extra amorteringar. Avbetalning är mer flexibelt än leasing. Leasing är dock ett bra sätt att sprida ut maskinens kostnader under den tid då den genererar intäkter. Vid leasing fastställs redan från början ett restvärde som gäller i samband med att leasingperioden löpt ut. Då går det antingen att köpa loss maskinen för restvärdet, förlänga leasingperioden alternativt hänvisa till en annan köpare.Avbetalning– Avbetalning är ett maskinlån där låntagaren amorterar en given summa till DNB varje månad utifrån en betalningsplan, som kopplas till den specifika maskinen. De avtalen brukar vara längre än leasing, i regel 5-8 år. En avbetalning har i regel inget restvärde utan lånet amorteras till noll. En stor skillnad mot leasing är att du vid avbetalning äger objektet och tar upp det i din redovisning. Avbetalning är en vanlig betalningsform för större entreprenadmaskiner. Finansieringsformen möjliggör stor flexibilitet när det gäller extra amortering. En fördel är också att det när som helst går att lösa lånet om låntagaren till exempel bestämt sig för att sälja maskinen. Hela momsen får lyftas.Hyra– Att hyra maskinen ger möjlighet att lämna tillbaka den när maskinentreprenören inte länge behöver den. En annan fördel är att man i regel inte heller behöver bekymra sig om service eller reparationer. Men kom ihåg att denna lösning i regel är dyrare än de andra alternativen. Samtidigt är hyra ett bra alternativ för att undvika att binda kapital.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer