maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Säker lastning kan få innovationspris

Projektet "Säker lastning och lossning" som drivits av Alexander Taljegård, Skanska, är en av tre nomineringar till "Årets innovation" som ska utses av SBUF, Svenska Byggbranschens utvecklingsfond i slutet av april.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Många olyckor sker i samband med lastning och lossning. Vissa av olyckorna skulle kunnat undvikas om man hade standardiserade arbetssätt och arbetsplatser för lossning där området ser likt ut och inte förändras i stort över tid, enligt ett projekt som Skanska genomfört tillsammans med SBUF. Foto: Pixabay

Studien " Lasta och lossa säkert!" visar att ungefär lika många som omkommit i trafiken som i samband med lastning och lossning. De utläser också att det ofta är föraren av lasten som omkommer vid en olycka. Olyckorna sker i samtliga åldersgrupper och ofta, om inte alltid, är det en kombination av flera orsaker i följd som ligger bakom en olycka.

Vidare, enligt statistiken framtagen i rapporten, är det tydligt att en kombinationen felaktigt arbetssätt / följer ej instruktion är den klart dominerade orsaken till en olycka med dödlig utgång (31%). Av de fall där man använt ett felaktigt arbetssätt eller inte följt instruktioner har det i 67% av fallen lett till att en person klämt sig eller blivit träffat av ett fallande föremål.

I projektet pekar man på att vissa av olyckorna skulle kunnat undvikas om man hade standardiserade arbetssätt och arbetsplatser för lossning där området ser likt ut och inte förändras i stort över tid. Ett möjligt sätt att närma sig en mer standardiserad arbetsplats är med mobila lastkajer, konstateras i slutrapporten. Detta grundar sig i att lossningsplatsen blir mer lik på fler arbetsplatser, även om lastkajen förflyttas på arbetsplatsen är lastkajen som används den samma.

Priset för Årets innovation delas ut den 26 april. De nominerade är utvalda bland 40 projektresultat från 2022.

Övriga nominerade är:

Ny mätmetod för automatiserad kvalitetskontroll av vägar, Nils Ryden, Peab.

BIP AI för VVS i tidiga skeden, Carl-Erik Brohn, Per Ström.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer