maskinentreprenoren logo

Teknik

Säkerhet och produktivitet fokus för nya tjänster

Vad kommer runt hörnet? Och var är nästa tomma bil? När Volvo CE och Swecon lanserar sina nästa nya digitala hjälpmedel står säkerheten först, med produktiviteten som god tvåa.

placeholder
Sofia Barreng

Lästid:  0 min

article
article De två systemen Connected Map och Performance Indicator har testats i stor skala på en svensk bergtäkt med gott resultat och Peter Bäck ser täktverksamhet och processindustri som tydliga kunder. Foto: Swecon

Nyheter om digitala tjänster är idag lika vanligt som rent tekniska nyheter. Med hjälp av positioneringssystem, sensorer, uppkoppling och algoritmer ska fram-tidens arbete övervakas, planeras och optimeras. Men de digitala systemen har även andra fördelar, de kan användas för att öka säkerheten på våra arbetsplatser. 

Connected Map och Performance Indicator heter två nya tjänster från Volvo CE och Swecon. Connected Map är utformat för att vara en hjälp till ökad säkerhet på arbetsplatsen och med tillägget Performance Indicator ges även möjlighet att mäta och utvärdera vad som händer i verksamheten för att kunna optimera produktiviteten.

– Connected Map är en sorts kartfunktion som visar i realtid var alla maskiner befinner sig på en arbetsplats, berättar Peter Bäck som är applikationsingenjör på Swecon och arbetar med att skräddarsy Volvo CE:s digitala tjänster till den svenska marknaden. 

– Det innebär att alla ser var alla är inom området och det ökar säkerheten. Jag har till exempel besökt en täkt med väldigt smala vägar och dessutom skarpa, nästan 90-gradiga, kurvor där det är omöjligt att se om man möter en maskin. Då är det fantastiskt att kunna se på sin skärm vad som finns runt hörnet och kunna undvika ett möte på fel plats.

Att olyckor inträffar vet vi, och beroende på hur allvarliga de är medför de ibland personligt lidande, men alltid kostnader. Båda sakerna är något som måste minimeras och Peter Bäck hänvisar till en undersökning av Sveriges Bergmaterialindustri som tydligt visar att den olycksorsak som vi kallar ”mänskliga faktorn” i nästan alla fall går att döpa om till ”undermåligt arbetsmiljöarbete”. Det går helt enkelt att göra så mycket mer för att undvika olyckor.

På en arbetsplats med Connected Map har samtliga maskiner, både de som arbetar på platsen och tillfälliga besökare, utrustats med en app som rapporterar maskinens position till systemet. Det gör att inga överraskningar dyker upp och systemet ger också möjlighet till att styra trafiken inom området.

All information hanteras i en portal, Office Portal. Där läggs området in som en karta, som hämtas antingen från Google Maps eller från eget kartmaterial. Alla viktiga platser markeras på kartan; till exempel tippområden, enkelriktade vägar, kontor samt hastighetsbegränsningar. Nya markeringar kan läggas till kontinuerligt och för varje markering går det att skriva in flera olika typer av information som kopplas till just den markeringen. Dessa markeringar, och medföljande information, går sedan att se av samtliga som använder appen. 

– Eftersom alla markeringar dessutom går att ändra i realtid får alla direkt se om något förändras på siten, poängterar Peter Bäck. Det gör att man till exempel snabbt kan lägga till information om att det är halt på en viss vägsträcka, eller att material tillfälligt måste flyttas på ett annat sätt inom området. 

Detta innebär att Connected Map fyller två funktioner. Dels handlar det om säkerhet, var är fordonen inom området, var går det att köra, var är vägarna enkelriktade och hur fort får man köra? Dels handlar det om arbetsledning. Och här kommer vi in på hur systemet fungerar rent praktiskt. 

För att kunna använda sig av Connected Map finns nämligen en grundförutsättning; minst en av maskinerna på arbetsplatsen måste vara utrustad med Volvo Co Pilot i originalutförande. Övriga maskiner kan ha applikationen i en surfplatta eller i telefonen. Det innebär att det går att använda systemet även i maskiner från andra tillverkare och att tillfälliga besökare endast behöver ladda ner en app i telefonen för att bli synliga och ta del av informationen.

Peter Bäck tycker dock att det finns stora fördelar med att använda sig av en Co Pilot-skärm även på de maskiner där det inte går att eftermontera systemet i sin helhet. 

– Co Pilot-skärmen kan då användas till att manuellt föra in uppgifter om till exempel lastens vikt, antal lass och vilken typ av material.

Alla insamlade uppgifter förs sedan automatiskt via maskinens uppkoppling till Office Portal och vi tar därmed steget till nästa nya system, Performance Indicator, som används för att läsa och utvärdera inkommande data.

– All data ligger lättillgängliga i flikar och man väljer själv vilka stapeldiagram man vill se. All information går också att exporteras till Excel och därmed är det möjligt att integrera den i andra system, så att det till exempel kan bli möjligt att registrera vågsedlar automatiskt.

Men nyttan är större än så enligt Peter Bäck. Att ha koll på vad som händer i varje led på till exempel en stor täkt gör att det går att identifiera var arbetet kan rationaliseras. Det handlar bland annat om cykeltider och bränsleåtgång. Performance Indicator blir därmed ett syskon till övriga tjänster som Volvo CE och Swecon har i sin digitala portfölj och det är inte konstigt att ordet för dagen är tjänstefiering. Att som maskintillverkare inte stanna vid att leverera en maskin utan att gå vidare och även leverera en komplett lösning för hur maskinen bäst ska utnyttjas.

Text:

Connected Map och Performance Indicator

Två system från Volvo CE och Swecon för att öka säkerheten och produktiviteten på arbetsplatsen. Visar var samtliga maskiner befinner sig och samlar även in data för utvärdering. Tjänst som abonneras månadsvis.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer