maskinentreprenoren logo

Teknik

Säkerhet och produktivitet vinnare när 5g kommer

– Framtidens byggarbetsplats blir som...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

– Framtidens byggarbetsplats blir som ett enda stort dataspel! Citatet kommer från en amerikansk mjukvarukonsult och han kan ha rätt. En avgörande faktor är sjösättningen av 5g.Allt handlar om att kunna kommunicera med högre hastighet. Sensorer för att samla data finns redan gott om, programvara och teknik som använder all denna data har vi också börjat använda. Men det finns klara flaskhalsar i själva överföringen av data från sensorerna till datorerna och sedan tillbaka till maskinerna och personalen på arbetsplatsen.I dag används lokala wifi-nät och 4g-teknik för telefoni, det som ofta kallas IoT – dataöver­föring från sensorer, videoöverföring och annan datakommunikation. Jämfört med 4g kan 5g i optimala fall ha över 100 gånger högre kapacitet och jämfört med wifi ger 5g i många fall stabilare uppkoppling med bättre täckning.Med högre överföringshastigheter och mer tillförlitliga uppkopplingar öppnar sig en uppsjö av användningsområden. Det blir till exempel möjligt att ge sig hän åt ett omfattande bruk av sensorer och Internet of Things. Ett exempel är sensorer som ligger i en nygjuten betongplatta och kontinuerligt rapporterar hem om hur uttorkningen fortskrider. Andra sensorer i plattan kan dessutom ligga kvar under byggnadens livslängd och larma om något går fel, till exempel sprickor eller vatteninträngning. Från en byggarbetsplats i Kina, som naturligtvis redan har tekniken igång, rapporteras i sommar om hur de enskilda arbetarna försetts med sensorer som larmar om kroppstemperatur, puls eller någon annan av totalt tio övervakade parametrar plötsligt avviker från det normala. En, åtminstone i coronatider, intressant funktion. Betydligt mer intressant blir det när den här typen av sensorer i kombination med 5g-teknikens GPS-oberoende positioneringssystem kan larma om någon befinner sig på farlig plats. Eller om obehörig personal är i området. Med hjälp av videoövervakning och drönare höjs säkerheten ytterligare.Säkerhet är alltså ett viktigt argument för förbättrade kommunikationer. Ett annat är naturligtvis att de medför möjlighet till bättre produktivitet. I gruvmiljö kombineras de två argumenten. Med hjälp av fjärrstyrning kan arbetsmaskiner skickas in efter en sprängning redan innan ventilationen hunnit göra luften säker att andas. Automation och fjärrstyrning är exempel på sätt att öka produktiviteten, båda kräver datakommunikation med så liten fördröjning som möjligt och dessutom behövs en rejäl bandbredd. 5g anses idag vara bästa alternativet och projekt pågår just nu både inom gruvnäringen och anläggningsbransch. Volvo CE driver sedan ett par år tillbaka tillsammans med Telia och Ericsson ett 5g-projekt där fjärrstyrda hjullastare och autonoma dumprar ska arbeta i en verklighetstrogen arbetsmiljö.Ny teknik i mindre skala kan med nya 5g-tekniken handla om att handburna enheter blir både mindre i storlek och billigare. Istället för att arbetsledaren ska bära runt en surfplatta eller dator med kraft att göra egna beräkningar kommer den förbättrade kommunikationen att leda till att alla beräkningar sker i stationära datorer och den handburna enheten kan då bytas till en enkel och billig pekskärm som dessutom alltid har garanterad täckning. Att använda sig av videoteknik i större omfattning är också möjligt. Till exempel kan video­bilder används vid kranarbete för att automatisera förarstöd med större precision än idag och arbetsledare kan med VR-glasögon se hur byggarbetsplatsen ter sig både i nutid och kommande stadier av byggprocessen. När kommer då 5g till en plats nära dig? I Sverige har flera operatörer under året erbjudit 5gi ett antal städer runt om i landet. Ännu handlar det dock om ytterst begränsade geografiska områden och tekniken är långt ifrån uppe i sin maximala kapacitet. Hittills har Post- och telestyrelsen, PTS, enbart auktionerat ut tillstånd inom 700 megahertz-bandet och under oktober kommer troligen auktioner för tillstånd inom 3,5 gigaherz-banden och eventuellt även 2,3 gigahertz-banden att hållas. När det blir dags för auktioner för de betydligt högre frekvenserna, dryga 20 gigahertz, är ännu oklart. Det kan dröja så länge som till 2025 och framåt. Eftersom 5g inom 700 megahertzbandet enligt PTS inte ger någon större kapacitetsökning jämfört med 4g blir det alltså nödvändigt för bygg- och anläggningsföretag som vill ge sig in i teknikskiftet att tänka i lite andra banor. Det går nämligen att skapa sitt eget privata nätverk och därmed vara beredd och ligga i framkant när de nya frekvenserna blir tillgängliga.Flera företag erbjuder tjänsten, ett av dem är Combitech. Peter Koinberg är affärsområdeschef för området Robust kommunikation. Han berättar att deras helhetslösning Private Networks inkluderar allt från frekvenser till hårdvara och drift, men att det fortfarande handlar om en 4g-lösning.– Vi är fortfarande vid resans början. Även globalt sett ligger 5g i sin linda ännu, konstaterar han.Konsultföretaget Combitech har redan designat 4g-lösningar för hamnmiljöer och gruvor och har dessutom varit inblandade i design av kommunikationslösning för ett grustag berättar Peter Koinberg.– Dessa system erbjuder relativt enkel uppgradering till 5g och det är absolut målet.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer