maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Sämre byggkonjunktur än normalt

Konjunkturinstitutets konfidensindikator för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med 5,1 enheter i januari och pekar nu på ett svagare stämningsläge än normalt. Den lägsta siffran sedan 1992. Det är husbyggarna som rasar. Anläggningsbyggandet tuffar dock på.

writer image
MIcael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Hurbyggnad rasar rejelt, men det är faktiskt hyfsat tryck på anläggningsjobben fortfarande. Foto: Ryno Quantz

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger i betydligt större utsträckning än normalt att byggandet har minskat de senaste tre månaderna. Även förväntningarna på byggandet de kommande tre månaderna är fortsatt mycket pessimistiska. På ett års sikt tror betydligt fler byggföretag än normalt att byggmarknaden kommer att försämras. Nettotalet för denna fråga har inte varit så lågt sedan januari 1992.

Orderstocken de tre senaste månaderna rapporteras för andra månaden i rad ha minskat och den förväntas även de nästkommande tre månaderna att minska bland husbyggarna. I motsats till förra månaden har däremot förväntningarna på orderstocken bland anläggningsbyggarna blivit optimistiska. Liksom i december är otillräcklig efterfrågan det som flest företag uppger som svar på vad som begränsar byggandet.

Byggföretagen rapporterar att antalet anställda sammantaget har minskat. Minskningen kan främst härledas till husbyggarna. Bland anläggningsbyggarna uppges antalet anställda i det närmaste varit oförändrat. Byggföretagen förväntar sig att antalet anställda kommer att minska de kommande tre månaderna. Främst är förväntningarna låga bland husbyggarna, medan anläggningsbyggarnas anställningsplaner är något optimistiska och antalet anställda spås öka för andra månaden i rad.

Byggföretagen rapporterar om höjda anbudspriser de senaste månaderna, men förväntningarna pekar på sänkningar de kommande tre månaderna.

Text: MIcael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer