maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Samverkan bra för nya arbetssätt och ledarskap

Samverkansmodeller i stora projekt skapar nya arbetssätt, förändrat ledarskap och ett nytt perspektiv på helheten, enligt Anna af Hällström på Chalmers, som i sin doktorsavhandling studerat implementeringen av samverkansmodeller inom stora projekt i byggbranschen och hur det ökade fokuset på samverkan och informellt projektdeltagande påverkar projektutförandet.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Anna af Hällström på Chalmers har studerat samverkansmodeller i stora infrastrukturprojekt och disputerar med sin doktorsavhandling den 29 september. Foto: Chalmers

– Samverkansmodellerna är ett försök att minska på konflikterna och få till bättre projekt. Modellerna i sig är inte nya – de första användes på Nordsjöns oljeplattformar för tiotals år sedan – men de har blivit allt vanligare inom infrastruktursektorn och de håller på att hitta sin nisch i och med standardisering och industrikutymer. Vi vet trots detta lite om vad som händer inom projekten då mycken forskning hittills fokuserat främst på upphandling och kontraktsmodeller, säger Anna af Hällström.

Hon har tidigare jobbat inom bygg och stadsplanering och blev tidigt intresserad av samverkansmodeller inom branschen. I sin avhandling har hon studerat hur formella och informella aspekter påverkar projektets framfart.

– Projektet styrs delvis av hur olika aktörer ser på det: hur man uppfattar arbetssätt och metoder, vad man ser som ’rätt’ process, vem som har ansvar för vad. I samverkanskontrakt blir hela projektprocessen mer flytande än man är van vid, vilket leder till nya arbetssätt, förändrat ledarskap och ett nytt perspektiv på helheten. Kontraktet och det ekonomiska upplägget lägger grunden för samverkan, men samverkan påverkar också hur man tolkar kontraktet, säger hon.

– Jag hoppas att en större insikt i vilka krafter som driver samverkan, både formella och informella, kan hjälpa projektledningen att förstå projektets drivkrafter samt hur man på bästa sätt kan främja samverkan baserat på de olika logiker som finns i projektet.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer