maskinentreprenoren logo

Branschnytt

SBAB skriver ner bostadsprognosen rejält

SBAB har analyserat SCB:s senaste befolkningsframskrivning och konstaterar att ett bostadsbyggande på 30 000 bostäder per år – mot Boverkets tidigare prognos på 67 000 – verkar mer rimligt. Det innebär att bostadsbyggandet inte längre kan förväntas bidra till en hög BNP-tillväxt de kommande åren som tidigare.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Robert Boije, chefsekonom på SBAB uppskattar Sveriges bostadsbehov till 30 000 om året baserat på SCB:s nya befolkningsprognos. Boverket har tidigare bedömt behovet av nya bostäder till 67 000 per år fram till 2030. Foto: SBAB

Boverket har tidigare bedömt behovet av nya bostäder till 67 000 per år fram till 2030. Bedömningen gjordes utifrån SCB:s förra befolkningsprognos. Lägre födslotal och antaganden om en betydligt lägre invandring till Sverige har föranlett SCB att revidera ner befolkningsframskrivningen kraftigt för kommande år. Med den nya prognosen ändras även behovet av nya bostäder radikalt framöver.

– Bedömt utifrån SCB:s nya befolkningsframskrivning, inklusive förändringar i ålderssammansättningen, och storleken på olika hushåll, uppskattar SBAB behovet av nya bostäder till runt 30 000 per år fram till 2030. Även om alla bostadsutvecklare inte har utgått från just Boverkets prognos över behovet, så ger en siffra på 30 000 bostäder per år rimligen helt ändrade förutsättningar för bostadsbyggandet de kommande åren. En positiv slutsats i sammanhanget är att den bedömda bostadsbristen framöver minskar, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Bedömt utifrån SCB:s nya bedömning av befolkningstillväxten bör debatten nu flyttas från den om generell bostadsbrist till var det verkligen behöver byggas nya bostäder. Fokus måste nu ligga på att bygga nya bostäder i de mest expansiva områdena där det från början är stor bostadsbrist eller där det framöver behövs många nya bostäder för att kunna härbärgera den kompetens som behövs för inte minst den gröna omställningen. Det senare gäller bland annat delar av norra Sverige, säger Robert Boije. 

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer