maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Schaktas för för Östersjöns fiskar

Rovfiskar som gädda och abborre har minskat kraftigt längs Östersjökusten under de senaste åren. En orsak är de stora fartygen, vars sugkraft och svallvågor eroderar strandlinjer och förstör livsmiljöer för fisk och växter. Nu ska det fixas med grävmaskin.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Det konstgjorda revet kommer att byggas i Södra viken, Södertälje, som tidigare var rik på både fisk och vattenlevande växter, men som nu drabbats hårt av erosion. Foto: Pressbild/WWF

– Få miljöer är så viktiga för våra fiskar som de grunda vikarna. Det är där de leker, lägger sin rom och söker skydd. Genom att bygga konstgjorda stenrev vill vi både återställa och långsiktigt skydda vikarna, vilket är ett viktigt steg för att stärka livet i Östersjön, säger Sara Dreijer, programsamordnare kust och skärgård på Världsnaturfonden, WWF.

Det konstgjorda revet kommer att byggas i Södra viken, Södertälje, som tidigare var rik på både fisk och vattenlevande växter, men som nu drabbats hårt av erosion.

Stenrevet kommer att utformas som ett halvmåneformat stenröse en bit ut i viken. Revet kommer att kunna skydda strandlinjen och bottenlevande växter mot båtarnas svallvågor och den sugkraft som skapas under ytan, och på så sätt bromsa den pågående erosionen.

Samtidigt kommer revet att utgöra en plats för fisk att både leka och söka skydd. Efter att stenrevet är anlagt kommer vass att planteras innanför revet, vilket också ger skydd för strandlinje och fiskar.

– Att bygga stenrev är ett innovativt sätt att skapa naturliga skydd. Det är en viktig pusselbit i att återskapa vikarnas ekosystem. Men det behövs en kombination av åtgärder, som exempelvis sänkning av fartygens hastighetsbegränsningar, för att få så bra effekt som möjligt, säger Malin Kjellin, biolog och projektledare på Sportfiskarna som leder arbetet på plats.

Inom ramen för projektet har ett stenrev redan anlagts. Det revet byggdes under hösten 2022 i Riddersholms naturreservat, Norrtälje skärgård. På revet har blåstång satts ut för att minska erosion samt ge skydd till fiskar och andra vattenlevande djur. Både i Norrtälje och Södertälje kommer uppföljande inventeringar av fisk, växter och bottenfauna att genomföras.

Revbygget i Södra viken sker i samarbete mellan WWF, Sportfiskarna och Södertälje kommun, och är del av det större projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft som finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

Text: Micael Appelgren

Om projektet

Revbygget i Södertälje är del av det större projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” ett projekt som drivs av WWF och som tar krafttag för att restaurera Östersjöns undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv. Återskapa Östersjöns livskraft fokuserar på de viktiga miljöer som utgör lekplatser och barnkammare för många av havets arter, samt att skapa fria vandringsvägar för att fiskarna ska kunna leka där. Tre utvalda områden ingår i projektet, Stockholms skärgård, Höga kusten och Kristianstads vattenrike. Projektet finansieras av Postkodlotteriet och har pågått sedan år 2020. Läs mer här: Återskapa Östersjöns livskraft - Världsnaturfonden WWF.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer