maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Schaktmassor ska rensas från frön och växtdelar

En belyst gång-och cykelväg längs väg 1088, Kittelfjäll i Västerbotten, ska byggas. I kontrakten ingår att sortera ut frön ur schaktmassorna.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article - I samband med schaktarbetet ska vi också säkerställa att de schaktmassor som innehåller frön och växtdelar från lupiner ska saneras för att förbygga ytterligare spridning, säger Svevias Daniel Lambertsson. Foto: Johner Magnusson/Pressbild/Svevia

Projektet utförs av Svevia på uppdrag av Trafikverket och ska vara klart till hösten 2024.

Svevias uppdrag är att anlägga den första etappen på en belyst gång- och cykelbana med passager till byns viktigaste knytpunkter som butik, hotell, camping och skidanläggning. Sträckan är cirka 1,6 kilometer lång. Uppdraget omfattar även byte av sju vägtrummor varav två är så kallade miljötrummor.

– En miljötrumma anläggs när ett vattendrag korsar en vägbana. För att värna den biologiska mångfalden ser vi till så att vattenlevande organismer obehindrat kan passera. I samband med schaktarbetet ska vi också säkerställa att de schaktmassor som innehåller frön och växtdelar från lupiner ska saneras för att förbygga ytterligare spridning, säger Svevias Daniel Lambertsson.

Trafikverket planerar ytterligare en etapp av belyst gång- och cykelbana längs väg 1088. Totalt ska en fyra kilometer lång gång- och cykelbana förbättra trafiksäkerheten och öka tryggheten för oskyddade trafikanter genom samhället Kittelfjäll.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer