maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Schweizare gör hål vid Slussen

Det blev Implenia som tog...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Det blev Implenia som tog hem jobbet att fixa ny bussterminal i Katarinaberget vid Slussen. Det betyder att man tagit på sig uppgiften att köra ut 270 000 kubik berg mitt bland Stockholms mest trafikerade kvarter.Projektet omfattar stora berg- och betongarbeten. Bussterminalen ska utformas som ett bergrum med plats för både resenärer och busstrafik. Att utföra bergsprängningsarbetena för den nya bussterminalen innebär att cirka 270 000 m3 berg ska tas ut. Närliggande byggnader, befintliga bergrum i Katarinaberget och bergslänten mot Stadsgårdsleden påverkar utformningen av terminalen. Dessa ställer projektet inför bergtekniska utmaningar, så som exempelvis stora spännvidder och låg bergtäckning. Tre stora bergrum med spännvidd på upp till 24 m utgör vänthall för passagerare och körytor för bussar.Implenias kontrakt omfattar i stort bergarbeten för bergrum med infartstunnlar, mediatunnlar, ny avloppstunnel med betongarbeten om cirka 12 000 kubik. Även vissa markarbeten skall utföras. Projektet är beläget mitt i centrala Stockholm och kontraktet är värt 780 miljoner svenska kronor. Jobbet startar nu och ska vara klart i juni 2021. Bussterminalen beräknas vara helt färdigställd 2023.Implenia Sverige AB har mer än 200 anställda. Företaget tillhandahåller tjänster inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum, väg- och anläggningsarbeten samt grundläggning. Kontor finns i Liljeholmen i Stockholm och i centrala Göteborg. Implenia Sverige är en del av Implenia Group i Schweiz med totalt 10 000 anställda och en omsättning på 34 miljarder kronor.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer