maskinentreprenoren logo
Teknik

Senaste maskinstyrningen för grävare vid sanering

Det handlar om vad som...

Text: Micael

2019-08-13

Lästid

0 min
Dela

Det handlar om vad som kallas modellstyrd marksanering, och tekniken fungerar nu allt bättre i fält.– Den nya tekniken är mycket effektiv och blir vanligare i marksanerings­projekt, till exempel när tidigare industrimark i centrala lägen ska omvandlas till bostadsområden, säger Karin Johansson, Tyréns uppdragsledare.Projektet kopplar med stor framgång samman resultaten av två av Tyréns forsknings- och utvecklingsprojekt genom att knyta ihop flera teknikplattformar. Genom att kombinera en uppkopplad mobil datainsamlingsapp för fältdata och foto, med tekniken GeoBIM har Tyréns skapat en sluten digital kedja.I den förberedande provtagningsfasen grävdes 420 provgropar och 1 200 jordprover analyserades. Tyréns miljökonsulter använde datainsamlingsappen för dokumentation av data i fält och registrering av resultat från laboratorieanalyser. Efter bedömning av åtgärdsbehov skapas en geomodell och 3D-visualisering i GeoBIM, som nu används för maskinstyrning vid saneringsåtgärderna.Med hjälp av GPS och 3D-modeller vet grävmaskinisten var och på vilket djup åtgärd ska vidtas, samt hur schaktmassorna ska hanteras, till exempel om de ska återanvändas eller destineras till godkänd mottagningsanläggning. Alla mätpunkter i GeoBIM-modellen ges exakta GPS-koordinater. Därför behövs ingen fysisk utsättning med stakkäppar för att markera schaktområden.– Vi talar om en teknisk landvinning som gör arbete och resurser mera kostnadseffektiva och saneringen mera precis, säger Karin Johansson.Det arbete som utförs, till exempel vad avser sanerings- och återfyllnadsnivåer, registreras via datainsamlingsappen till GeoBIM-modellen. Varje dag uppdateras automatiskt en dagsfärsk GeoBIM-modell med nuvarande saneringsstatus. All data finns sedan enkelt tillgänglig för dokumentation och redovisning av utförda åtgärder, och som underlag till kommande byggherrar på Godisfabriken.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy