maskinentreprenoren logo

Teknik

Sensorerna är på snabb inmarsch

Bara senaste halvåret ser vi...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Bara senaste halvåret ser vi hur intresset ökat för användning av sensorer, konstaterar Janne Persson, vd för kalibrerings- och mätföretaget Intertechnica. Sensortekniken rusar med stormsteg mot framtiden. Men som vanligt är det långt ifrån säkert att marknaden är mogen för ny teknik. Att ta steget från kända metoder till nya är en utmaning som i början antas av några få. Med tiden följer den stora massan efter och enligt Janne Persson kan det nu vara dags på allvar för sensorerna att göra entré på en bredare front.– Vi räknar med att mellan tio och femton procent av de processer inom industrin som kan övervakas av sensorer idag faktiskt är det. Det handlar om processer där stopp får allvarliga, och kostsamma, konsekvenser, till exempel inom papper-, massa- och stålindustri.– Men nu är andra industrier som livsmedel och läkemedel på väg in, konstaterar han och tillägger att entreprenad och lantbruk säkert kommer att läggas till listan. Intertechnica är ett familjeföretag med kontor i Hammarö utanför Karlstad och i Göteborg.Företaget grundades 1985 och har specialiserat sig på system för drift, mätning och underhåll inom industrin.– Missionen har varit att skapa drifttillgänglighet och kvalitet i svensk industri med hjälp av ett antal agenturer, berättar Janne Persson.– De senaste åren har detta även inkluderat att vi använder Internet of Things, IoT.Sedan hösten 2017 har företaget den svenska agenturen för amerikanska företaget HID Globals produkt HID Condition Monitoring som är ett system för trådlös övervakning av maskiner som inte bara registrerar vad som händer utan också kan förutse vad som kommer att hända. Förmågan att spana in i framtiden skapas med hjälp av avancerade algoritmer som möjliggör så kallad maskininlärning. Maskininlärning är ett område inom begreppet artificiell intelligens, AI, och definieras som ett sätt för maskiner att självständigt förstå och hantera stora mängder data samt att kunna förbättra sig själva utan mänsklig interaktion. Algoritmerna som gör detta möjligt blir alltså automatiskt smartare och smartare ju längre de får arbeta med en uppgift.– När vi installerar ett system ingår en inledande träningsperiod på två till fyra veckor då sensorerna skapar ett digitalt fingeravtryck av det objekt som det mäter, förklarar Janne Persson.– För objekt som går i kontinuerlig drift brukar två veckor räcka, objekt som går i intermittent drift kräver mer mätdata så att systemet kan göra en utvärdering och se vilka värden som är återkommande vid ett normaltillstånd. Fingeravtrycken används sedan som referenspunkter i kommande mätningar och avvikelser resulterar i larm.Sensorenheterna, som är bara några centimeter stora, fästs på det objekt de ska övervaka med hjälp av klister och får sitta kvar hela sin livslängd. Livslängden i sin tur styrs av hur länge det inbyggda batteriet räcker, normalt handlar det om upp till 3-5 år. Sensorn tål tuffa omgivningar med temperaturer mellan minus 30 till plus 85 grader Celsius och har en IP67-kapsling. Specifikationen gör att sensorn kan användas till övervakning av flera olika typer av komponenter som pumpar, motorer, lager, transportband och växlar.I varje sensorenhet finns fyra olika typer av sensorer som mäter vibration, temperatur, magnetism och ljus. De innehåller även en CPU, dvs mikrodator, och en antenn för överföring av data. Sensorerna överför med hjälp av wifi informationen till en så kallad gateway som för den vidare till internet och Intertechnicas molntjänst där den lagras och utvärderas. Användaren kan sedan ta del av den processade informationen via en internetportal som nås med telefon, surfplatta eller dator. Portalen visar alla sensorer i realtid och det går även att se historiska trender.Tanken är dock inte att kunden ska ha kontinuerlig koll. Maskininlärningen gör att systemet tar hand om övervakningen och kan förutsäga driftstopp så att service kan utföras innan skador uppkommer. Naturligtvis ingår även en funktion som larmar om en akut situation inträffar. Janne Persson menar att alla processer som inkluderar roterande delar kan övervakas med hjälp av tekniken, men menar att först i tur står de processer där det smärtar mest när något stannar.– Men tekniken är absolut inte branschspecifik utan går att applicera på vad som helst. Om vi tittar på entreprenadbranschen så har den liksom många andra branscher ett krav på att maskiner och system ska gå längre och längre. Dessa ökade krav på utrustningarna medför enligt Janne Persson ett större behov av övervakning för att undvika kostsamma driftstopp, något som marknaden nu börjar upptäcka.– Vi har för närvarande ungefär 2000 sensorer i drift i ett hundratal projekt av olika storlekar, men intresset ökar stadigt, säger Janne Persson. Samtidigt som intresset från användarna ökar sker även en kontinuerlig produktutveckling och programmering av nya algoritmer så att nya användningsområden kan läggas till.– Till exempel kan det bli aktuellt att ta steget in i större maskiner. En rätt placerad sensor kan övervaka en hel serie av komponenter som till exempel delarna i en växellåda eller en kardanaxel.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer