maskinentreprenoren logo
Branschnytt

SGU ska hitta nytt bindemedel till betong

SGU har fått i uppdrag att identifiera och föreslå åtgärder som kan öka tillgången på och underlätta tillhandahållandet av alternativa bindemedel till betong.

Foto: SGU

Lästid

0 min
SGU ska sammanställa kunskap och se över alternativa bindemedel till betong.
SGU ska sammanställa kunskap och se över alternativa bindemedel till betong.
Dela

SGU ska i samarbete med RISE och Naturvårdsverket sammanfatta kunskapsläget om alternativa bindemedel till betong och föreslå åtgärder för att underlätta tillhandahållandet av dessa. Projektet genomförs med stöd av en referensgrupp bestående av representanter för Statens geotekniska institut (SGI), Umeå universitet (UMU), Chalmers tekniska högskola, Svensk betong, Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI), Jernkontoret, Skanska och Thomas Concrete Group.

Projektet har tre fokusområden:

  1. Identifiera alternativa bindemedel – beprövade och ännu inte beprövade, deras användning, egenskaper och livscykelanalys, erfarenheter från Sverige och utomlands.
  2. Identifiera källor, tillgång och flöden för alternativa bindemedel – materialkällor, avfall och deponi, naturliga i jämförelse med processade alternativ, tillgång, flöden, samt lagstiftning, regleringar, tillståndsprocesser, möjligheter och hinder.
  3. Hållbar materialförsörjning för betong – ballast till betong, behov och tillgänglighet, återvinning av betong, befintlig cementproduktion och CCS (Carbon Capture and Storage).

Syftet är att uppdraget ska verka för en hållbar, långsiktig och stabil materialförsörjning till byggsektorn med minskad miljö- och klimatpåverkan. Genom ökade kunskaper om ersättningsmaterial kan uppdraget bidra till bättre förutsättningar för en cirkulär ekonomi.

Uppdraget genomförs i samarbete med RISE och Naturvårdsverket, samt med stöd av en referensgrupp bestående av representanter för Statens geotekniska institut (SGI), Umeå universitet (UMU), Chalmers tekniska högskola, Svensk betong, Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI), Jernkontoret, Skanska och Thomas Concrete Group.

Redovisning till Näringsdepartementet ska göras senast den 1 mars 2023.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer