maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Sista överklagandet mot Cementa inlämnat

Greenpeace har nu precis som Urbergsgruppen och Naturskyddsföreningen lämnat in sitt överklagande av Cementas tillfälliga tillstånd att bryta kalk året ut. Greenpeace gör en sak av att kalla tillståndet Cementalagen.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Tre organisationer har nu överklagat Cementas tillfälliga tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland. Foto: Cementa

– Cementalagen är fyra i rad i grundlagsbrott. Genom hanteringen har regeringen lyckats bryta mot förbudet mot ministerstyre, domstolarnas självständighet, kravet på sakliga och opartiska beslutsunderlag samt kraven på att inhämta nödvändig information för beslut. Därför överklagar Greenpeace ärendet till högsta förvaltningsdomstolen, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

Greenpeace är vassare i sina formuleringar och uttrycker sin sak på ett mer massmedialt språk.

– Regeringens har gett myndigheter, experter, civilsamhälle, riksdag och lagråd för lite tid att för att kunna ta fram och granska oberoende fakta. Dessutom specialdesignades en lag för att endast kunna gälla i ett fall, i syfte att köra över domstolens beslut i ärendet. Det strider mot grundlagens krav på domstolars oberoende samt “generalitetsprincipen” - att lagar ska gälla lika för alla. Demokratin sattes därmed på undantag. Regeringens agerande kring Cementa riskerar att försvaga miljöbalkens ställning och öppnar dörrar för att företag kommer söka undantag från lagen istället för att följa den, säger Carl Schlyter.

En av de saker Greenpeace lyfter i sitt överklagande med hänvisning till grundlagens krav på på opartiska och sakliga beslutsunderlag är de påstådda effekter av cementbrist som enligt industri- och regeringsföreträdare riskerade att hota hundratusentals jobb. Beslutsunderlagen saknar dock trovärdiga analyser, som stödjer påståendena, menar Greenpeace, och lägger till att Cementa har meddelat att man har möjligheter att hämta råvara från andra platser i närområdet.

– Regeringen gav en bild av att Sverige skulle stanna om Cementa inte fick sitt tillstånd, men underlagen saknade korrekta analyser av alternativa bindemedel till cement, import och alternativ råvaruförsörjning till Slite. Hotet om cementbrist var gravt överdrivet och varken, internationella branschorganisationer, konkurrenter eller marknadsanalytiker tillfrågades om läget på cementmarknaden, säger Carl Schlyter.

Därmed har samtliga tre organisationer som lovade att lämna in ett överklagande gjort så. 18 februari går tidsfristen att överklaga ut.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer