maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Sjöar och vattendrag ska saneras bättre

Undersökningar av sediment över hela landet som gjorts inom ett regeringsuppdrag har gett nya kunskaper och samarbeten. Uppdraget slutredovisades nyligen till Klimat-och näringslivsdepartementet.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Sanering av förorenade sediment i Valdemarsviken. Foto: Henrik Bengtsson/SGI/Pressbild

– SGI har arbetat inom regeringsuppdraget kring förorenade sediment. Vi har framför allt bidragit med kunskap till en vägledning inom metodik för identifiering, prioritering och inventering av förorenade sedimentområden samt en vägledning för riskbedömning av förorenade sediment, säger Henrik Bengtsson, forskare inom geovetenskap på Statens geotekniska institut, SGI.

Det finns många sedimentområden i svenska sjöar och vattendrag som är påverkade av olika föroreningar. Att minska risken för människors hälsa och miljön på grund av föroreningarna är ofta svårt och kostnadskrävande och åtgärdstakten är långsam. På uppdrag av regeringen har därför länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Statens geotekniska institut gemensamt tagit fram mer kunskap och stöd för arbetet.

– I samarbete med länsstyrelserna och vattenmyndigheterna har vi bland annat valt ut och undersökt sediment i ett åttiotal områden runt om i Sveriges sjöar och kustområden, berättar Jon Engström på Naturvårdsverket, som har varit projektledare för regeringsuppdraget.

Undersökningarna visade bland annat att många områden är förorenade med flera olika miljögifter som metaller, PAH och PCB. Vissa ämnen som exempelvis PFOS, är diffust spridda till merparten av de undersökta områdena.

Det finns stora behov av att åtgärda förorenade sedimentområden för att få en frisk vattenmiljö. Arbetet som utförts inom regeringsuppdraget förbättrar möjligheterna att identifiera både källorna till föroreningarna och vilka förorenade sediment som utgör den största risken för hälsa och miljö. Det ger möjlighet att sätta in effektiva åtgärder där det behövs som mest för att minska riskerna.

– Det är viktigt att vi fortsätter samverkan och teknik- och kunskapsutvecklingen för att driva arbetet med förorenade sediment framåt på ett harmoniserat och effektivt sätt, säger Mikael Stark, chef för avdelningen Mark- och vattenmiljö vid SGI.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer