maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Ska hitta alternativ till naturgrus

Forskningsinstitutet Rise ska tillsammans med en rad aktörer samla in kunskap om filtermaterial som kan ersätta naturgrus i markbaserade anläggningar. Syftet är att rekommendera material som kan ersätta naturgrus för vidare forskning.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Forskare ska genom ett nytt projekt utvärdera alternativ till naturgrus i markbaserade anläggningar. Foto: Ann-Louise Larsson

Naturgrus har ofta använts för rening av avloppsvatten i markbaserade anläggningar på grund av dess förmåga att avskilja smittämnen och organiska ämnen. Men naturgrus är en ändlig resurs och det råder brist på det på vissa håll i landet. Det finns dessutom begränsningar i vad naturgrus får användas till eftersom det finns områden där alternativ till naturgrus saknas samt att naturgrusförekomster i naturen ofta är viktiga reservoarer för grundvatten. Därför finansierar nu Naturvårdsverket ett projekt för att hitta alternativ till naturgruset.

De filtermaterial som man utvärderar ska bedömas utifrån fysikaliska och kemiska egenskaper samt avskiljningsmekanismer för BOD, fosfor, kväve, smittämnen, skadliga organiska föroreningar och mikroplaster.

Projektet har till att börja med listat 27 material som har potential att ersätta naturgrus. Åtta av dessa kommer sedan väljas ut och studeras närmare. Med hjälp av en multikriterieanalys, ett verktyg för att jämföra olika alternativ när det finns många olika aspekter att ta hänsyn till, kommer materialen rankas mot varandra.

– Det finns material som kan ha stor potential att ersätta naturgrus, men som det saknas information om, på samma sätt som vissa material är väldigt beforskade, men ibland för andra användningsområden. Det kommer därför bli en svår avvägning mellan dessa material och urvalet över vilka som ska granskas vidare, säger Erik Sindhöj, projektledare på Rise.

 

 

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer