maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Skanska får bygga slutförvaret i Forsmark

Efter många år av planering och miljöprövningar har nu Svensk Kärnbränslehantering, SKB, tagit ett stort steg framåt för att förverkliga ett utbyggt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall. Byggstart planeras till 2024 och ett samverkansavtal med Skanska är nu undertecknat

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Illustrationen visar befintligt slutförvar, SFR, i grå färg och utbyggnaden i blått. Foto: SKB

Projektet innefattar att projektera och bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter i urberget i Forsmark. I slutförvaret slutförvaras kortlivat radioaktivt avfall som exempelvis filter, verktyg och kläder som använts i de svenska kärnkraftverken, och material från sjukvård, industri och forskning. Det kommer också att lagras radioaktivt avfall från när kärnkraftverken avvecklas och nedmonteras, så som reaktorkomponenter, betong och andra byggnadsmaterial.

Slutförvaret i Forsmark rymmer idag runt 63 000 kubikmeter kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall. För att ha tillräckligt med utrymme för drift- och rivningsavfall från Sveriges kärnkraftverk, kommer ytterligare 117 000 kubikmeter att behövas. Utbyggnaden är tänkt att förläggas på 120–140 meters djup, i nivå med den lägsta delen av nuvarande slutförvar.

– Vi på Skanska känner oss väldigt glada över att ingå i ett samverkansprojekt med SKB, för att bygga ut SFR och är samtidigt ödmjuka inför det ansvar det för med sig med extra höga krav på kvalitet och säkerhet. Det är ett otroligt spännande och långsiktigt byggprojekt, vi ser fram emot att vara en del av det, säger Lars Lindberg, Vice vd Väg och anläggning på Skanska Sverige AB. 

– Vi är väldigt nöjda med att ha valt Skanska som samverkanspartner för utbyggnaden av SFR. Efter många år av planering och miljöprövningar har vi nu tagit ett stort steg framåt för att förverkliga ett utbyggt SFR. Nu inväntar vi godkännande av Strålsäkerhetsmyndigheten innan vi kan påbörja bergarbetena, säger Jessica Palmqvist, tillförordnad vd på SKB. 

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer